DR. CEMİL PASLI

SAYGI DUYMAM GEREKEN BU(!) MU?

SAYGI DUYMAM GEREKEN BU(!) MU?

İblis’e ebedi helaket yolunu bu cümlesi açtı:

“Saygı duymam gereken bu(!) mu?”

İblis Âdem (a.s.) için kurduğu gurur/kibir/ucb dolu cümlenin kendi zeka seviyesince gerekçelerini sıraladı:

“Onu topraktan yarattın beni ateşten, ateş topraktan üstündür.”

Gurur/Kibir/Ucb gözünü kör etmişti.

Haddini aşmış kendilerini yaratana akıl vermeye başlamıştı.

Peki, Allah bize bu hikâyeyi neden anlattı?

Akıl sahipleri ibret alsın diye.

Bediüzzaman Said Nursi, Mesnevi kitabında şu cümleyi kurar:

“Mümin iman dairesindeki herkesi kendinden üstün bilmelidir.”

Tevazunun gereği budur ve aksi ucb/gurur/kibirdir.

İblis’i aldattığı gibi bizi de aldatan ateşi topraktan üstün zannetmemizdir.

Nedir ateş?

Makam, mevki, diploma, para, güzellik, boy, soy, sop, çokluk, yüksek sesle büyük harflerle konuşmak, kendini herkesten üstün bilme, araba, özellikle çakarlı araba, ateş/eşek arısı gibi tüketici olma, hava/civa….

Nedir toprak?

Tevazu, alçakgönüllülük, mahviyet, küçük harflerle konuşma, affedicilik, her mümini kendinden üstün bilme, toprak/bal arısı gibi üretici olma…

İblis ve gurur/kibir/ucb la onun arkasına takılanlardan en çok duyduğumuz iki cümle:

“Sen benim kim olduğumu biliyor musun?”

“Sen kimsin?”

“Ben” ve “sen” kısaca.

Yani “öteki” oluşturmak.

Allah bizden süzüp çıkarttığı ve hizmetimize sunduğu kâinatla bütünleşmemizi istiyor.

“Ene/nefis” ise ayrışıp kendini hepsinin üstünde görüyor.

Rabbimiz yeryüzünde tevazu ile yürümemizi emrediyor ve ekliyor.

“Ne yeri yarabilir, ne de göğü delebilirsiniz.”

Tevazu kanadını bütün kâinata serip “toprak gibi” onların arasına karışan ve hepsinin ibadetini namazda/tahiyyatta Rabbine onlara vekâleten sunan insan gerçek anlamda “halife” olarak en yüksek makama ulaşmıştır.

Peygamberimiz(s.a.v)’in sözü ile kapatalım:
“Kim mütevazı olursa Allah onu yükseltir.”

Is This What I Should Respect(!)?

He opened this sentence that paved the way for Iblis to eternal destruction:

“Is this what I should respect(!)?”

Iblis listed the reasons, based on his own level of intelligence, for the pride/arrogance/crazy sentence he made about Adam (a.s.):

“You created him from soil and me from fire, fire is superior to soil.”

Pride/Arrogance/ICD had blinded him.

They went beyond their limits and began to give advice to the One who created them.

So why did God tell us this story?

So that those with intelligence can take a lesson.

Bediüzzaman Said Nursi makes the following sentence in his book Mesnevi:

“A believer should consider everyone in his circle of faith as superior to himself.”

This is what humility requires, and the opposite is extreme/pride/arrogance.

What deceives us, just as it deceived Iblis, is that we think fire is superior to earth.

What is fire?

Rank, rank, diploma, money, beauty, stature, ancestry, descent, multitude, speaking loudly in capital letters, knowing oneself superior to others, cars, especially flashing cars, being a consumer like fire/wasp, air/mercury…

What is soil?

Humility, humility, humility, speaking in lowercase letters, forgiveness, considering every believer as superior to himself, being productive like the soil/honey bee...

The two sentences we hear most from those who follow him with the devil and pride/arrogance/ucb:

"Do you know who I am?"

"Who are you?"

“I” and “you” in short.

In other words, creating the “other”.

God wants us to integrate with the universe that He has filtered and offered to our service.

“Ene/nefis” differentiates itself and sees itself above all of them.

Our Lord commands us to walk humbly on earth and adds.

“You can neither split the earth nor the sky.”

The human being who spreads his wing of humility over the entire universe, mixes with them "like soil" and offers the worship of all of them to his Lord in prayer/tahiyyah as their proxy, has truly reached the highest rank as the "caliph".

Let's close with the words of our Prophet (pbuh):

“Whoever is humble, Allah will exalt him.”

Henüz Yorum yok

İlk yorumu siz yazın.

Yorum Bırakın

E-Mail adresiniz yayınlanmaz.Yazarın Diğer Makaleleri