DR. CEMİL PASLI

BİR HİKÂYENİZ VAR MI?

BİR HİKÂYENİZ VAR MI?

Mevla’nın yaratılış kanunlarında iki temel yaklaşım vardır.

1.Vahidiyyet sırrı: Yaratılmışlar arasında geneldeki benzerlikler onların bir elden çıktığına işaret eder.

2.Ehadiyet sırrı: Yaratılmışlar arasında özeldeki/ayrıntıdaki kesin farklılıklar yine tek elden yaratıldığını gösterir.

Yani Yüce Allah genelden de özelden de açıkça “ben buradayım” der ve “Madein Allah” mührünü her şeye vurur, görmesini bilene.

Kısaca; yaratılan her eser “özgün” olup asla birbirini “taklit” etmez.

Allah Teâlâ halife olarak yarattığı kullarından da “özgün” olmalarını asla birbirlerini “taklit” etmemelerini ister.

Yahudi ve Hıristiyanların din adamlarını körü körüne taklitlerini “onlara ibadet etmek” olarak bahseder ve yasaklar.

“(Yahudiler) Allah'la beraber (aşırı yücelttikleri din adamları olan) hahamlarını ve (Hıristiyanlar da aynı şekilde kendi) rahiplerini Allah'tan ayrı birer Rab konumuna getirdiler. Meryem oğlu (İsa) Mesih'i de (zaten Allah'ın oğlu ilan ederek) rab edinmişlerdi. Hâlbuki onlara yalnız bir tek ilah (olan Allah')a kulluk etmeleri emredilmiştir. O'ndan başka hiçbir ilah yoktur. O, onların ortak koştukları şeylerden uzaktır/yücedir.”Tevbe, 9/31.

Yaratıcının göz bebeğimize, parmak izimize, yürüyüş tarzımıza dahi vurduğu özgünlüğü kulluğumuzda/ibadetimizde bizden istemektedir.

“Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım talep ederim”(Fatiha, 1/4) ayetini günde 40 defa okumakla;

Benim namazım, orucum, kulluğum kısaca hikâyem tamamen benden sana özel ve özgün olacaktır sözünü veriyoruz.

O halde yaşınız ne olursa olsun, kendinize sorun!

Benim hayatım özgün mü?

Yoksa Yahudiler ve Hristiyanlar’ın haham ve rahiplerini rab ittihaz ettikleri gibi kutsal/mübarek bildiğiniz birilerini körü körüne taklitten mi ibaret?

Hayata dair özel bir hikâye misiniz?

Yoksa çok mübarek birilerinin çakması mı?

 

Do You Have a Story?

There are two basic approaches in Mevla's laws of creation.

1. The secret of unity: The general similarities among created things indicate that they came from the same hand.

2. The secret of unity: The exact differences in particulars/details among the creatures again show that they were created by a single hand.

In other words, Almighty Allah clearly says "I am here" in general and in particular and puts the seal of "Made in Allah" on everything, to those who know how to see.

Briefly; Every work created is "original" and never "imitates" each other.

Allah Almighty asks His servants, whom He created as caliphs, to be "original" and never to "imitate" each other.

He refers to Jews and Christians' blind imitation of clergy as "worshipping them" and forbids them.

“(Jews) have made their rabbis (the clergy they exalted too much) and their priests (the Christians likewise) into the position of lords apart from Allah. They also took the Messiah (Jesus), the son of Mary, as their lord (already declaring him the son of God). However, they have been commanded to worship only one god (Allah). There is no other god but him. He is far away/exalted from what they associate with others.” Repentance, 9/31.

The Creator wants from us in our service/worship the originality that He has impressed even in our pupils, our fingerprints, and our walking style.

By reading the verse "I worship you alone and ask for help only from you" (Fatiha, 1/4) 40 times a day;

We promise that my prayer, fasting, servitude, in short, my story will be completely special and original from me to you.

So whatever your age, ask yourself!

Is my life original?

Or is it just blindly imitating someone you consider holy/blessed, just like Jews and Christians take their rabbis and priests as lords?

Are you a special story about life?

Or is it the fake of someone very holy?

Henüz Yorum yok

İlk yorumu siz yazın.

Yorum Bırakın

E-Mail adresiniz yayınlanmaz.Yazarın Diğer Makaleleri