DR. CEMİL PASLI

ÖZELEŞTİRİ Mİ / SAVUNMA MI?

Özeleştiri mi/Savunma mı?

İnsanın hikâyesi ile İblisin hikâyesi birlikte başladı, beraber devam ediyor.

Hz. Âdem’in programına vakıf olan melekler ve İblis konuyu müzakereye daha insan yaratılmadan başlamışlardı.

Hem melekler hem de İblis itirazlarını dile getirdiler.

Yüce Allah onların itirazlarına gereken cevapları verdiğinde;

Melekler hakikate şu sözlerle teslim oldular:

Yâ Rab! Seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz, senin bize öğrettiklerinden başka bizim bilgimiz yoktur. Şüphesiz alim ve hakîm olan ancak sensin”Bakara, 2/32.

İblis ise Allah’ın izahatına itiraza şu sözlerle devam etti:

Allah, “Sana emrettiğim zaman seni saygı ile eğilmekten ne alıkoydu?” dedi. (O da) “Ben ondan hayırlıyım. Çünkü beni ateşten yarattın. Onu ise çamurdan yarattın” dedi.”A’raf, 7/12.

Hz. Âdem ve Hz. Havva’yı cennete döndüren birlikte özeleştiri yapabilmeleridir.

İblisin ve avenelerinin önüne ebedi helaket kapısını açansa özeleştiriden kaçınarak hatalarında ısrarla devam etmeleridir.

Bir seçim daha bitti.

Uzun vadede kim kazanır?

Özeleştiri yapabilen kazanır.

Allah kâinatı bir matematik üzerine kurmuştur.

Bu değişmez kurallara Kur’an literatüründe “Sünnetullah diyoruz.

Takdir edilmiş kimsenin keyfine göre değişemeyen kanunlar bilimin temel konusudur.

İnsanın ve milletlerin/partilerin/cemiyetlerin kaderi, değişmeyen tabiat kanunları karşısında aldıkları pozisyona göre değişir.

“Gül Yetiştirme”sevdasıyla yola çıkanların mevcut sonuçlara bakıldığında bugün bir “Taif Duası” ile özeleştiriye ihtiyacı vardır.

O Peygamberi miraca taşıyan, kab-ı kavseyne ulaştıran duayı hatırlayalım ve hep beraber tekrar edelim özeleştiri yapalım:

“Allah’ım. Kuvvetimizin zaafa uğradığını, çaresiz kaldığımızı ve halk nazarında hor görüldüğümüzü ancak sana arz ederiz.

Ey merhametlilerin en merhametlisi!

Çaresizlerin rabbi sensin. Allah’ım, huysuz, yüzsüz bir düşman eline bizi düşürmeyecek, hatta hayatımızın dizginlerini eline verdiğin akrabadan bir dosta bile bizi bırakmayacak kadar bize merhametlisin.

Allah’ım, eğer bize karşı kırgın değilsen; çektiğimiz mihnetlere, belalara hiç aldırmayız.

Fakat senin esirgeyiciliğin bunları göstermeyecek kadar geniştir.

Sana sığınırız.

Senin cemalinin nuruna sığınırız.

Bütün karanlıkları parlatan, dünya ve ahiret işlerin ıslahının yalnız ona bağlı bulunduğu nuruna sığınırız.

Allah’ım, sen razı oluncaya kadar senin affını diliyoruz.

Bütün kuvvet, her kudret ancak sendendir.”

Self-criticism/Defense?

The story of man and the story of the Devil started together and continue together.

Hz. The angels and Iblis, who were aware of Adam's program, started discussing the issue even before man was created.

Both the angels and the Devil voiced their objections.

When Almighty Allah gave the necessary answers to their objections;

The angels surrendered to the truth with these words:

“O Lord! We exalt you from your flaws, we have no knowledge other than what you have taught us. Surely, you are the only one who is knowledgeable and wise.” Baqara, 2/32.

Iblis continued his objection to Allah's explanation with the following words:

“Allah said, “What prevented you from bowing down with respect when I commanded you?” said. (He said) “I am better than him. Because you created me from fire. "You created him from clay," he said. A'raf, 7/12.

Hz. Adam and the Prophet. What brings Eve back to heaven is their ability to self-criticize together.

What opens the door to eternal destruction for the devil and his cronies is their insistence on their mistakes, avoiding self-criticism.

Another election is over.

Who wins in the long run?

The one who can make self-criticism wins.

God founded the universe on mathematics.

We call these immutable rules "Sunnatullah" in the Qur'anic literature.

Laws that cannot be changed according to the whim of a determined person are the basic subject of science.

The fate of people and nations/parties/societies changes according to the position they take against the unchanging laws of nature.

Those who set out with the passion of "Growing Roses" need self-criticism with a "Taif Prayer" today, considering the current results.

Let's remember the prayer that carried the Prophet to the ascension and the Qur'an, and let's repeat it together and make self-criticism:

 “Oh my God. We only inform you that our strength has weakened, that we are helpless and that we are despised in the eyes of the people.

O the most merciful of the merciful!

You are the Lord of the helpless. Oh my God, you are merciful enough to not leave us in the hands of a grumpy, brazen enemy, or even to a relative friend to whom you have given the reins of our lives.

Oh my God, if you are not angry with us; We don't pay any attention to the troubles and troubles we suffer.

But your generosity is too broad to show these things.

We take refuge in you.

We take refuge in the light of your beauty.

We take refuge in the light that shines all the darkness and on which the improvement of the worldly and the hereafter depends only.

Oh God, we ask for your forgiveness until you are pleased.

"All power and all power comes only from you."

Henüz Yorum yok

İlk yorumu siz yazın.

Yorum Bırakın

E-Mail adresiniz yayınlanmaz.Yazarın Diğer Makaleleri