DR. CEMİL PASLI

Akupunktur-İğnelenme-Eleştiri

Akupunktur-İğnelenme-Eleştiri

Akupunktur, vücudun enerji akışını dengeleyerek bazı hastalıklar ve bunların sebep olduğu semptomları hafifletmek için kullanılan geleneksel bir yöntemdir. Bir akupunktur uzmanı, hastanın cildine çok sayıda ağrıya etki edebilecek noktalara çok ince çelik iğneler sokar. İğneler vücudun enerjisini veya qi'yi (çi) yeniden dengeler. Bu durum vücudun hastalıklarla ve semptomlarla savaşmak için doğal kimyasalları serbest bırakmasını sağlar.

Tıp alanındaki akupunktur anlayışındaki “iğne ile tedavi” yaklaşımını; dini, sosyal, kültürel ve siyasi meselelere de uygulayabiliriz.

İnsan yapıcı eleştiriye, kendini iğnelerin rehabilitasyonuna açmalıdır.

Akıllı insan, akupunktur uzmanlığında kendisini iğneleyen hakiki ve samimi dostlar biriktirmeli.

Bu iğnelenmeye kendisini kapatan insanlar kas-katı kesiliyor, gurur ve kibirle doluyorlar.

İğnelenmeden kaçıp, etrafını sürekli öven insanlarla dolduranlar egonun şişirdiği balonlara binip dalalet vadilerinde uçuyorlar.

Kendilerini iğneleyecek dostlardan mahrum kalanlar insanı yücelten tevazudan uzaklaşıp, esfel-i safilin’e yuvarlayan kibrin kucağına düşüyorlar.

Bir Müslüman için yüzüne yapılan haklı eleştiri en büyük rahmettir.

Mümin kardeşinin senin bir hatanı görmesi ve dile getirmesi sırtındaki akrepten seni kurtarmasından daha önemlidir.

Zira akrep sadece dünya hayatına zarar verebilir; oysa dostunun dile getirerek seni kurtarmaya çalıştığı olumsuz bir davranışın hem dünyana hem ahiretine zarar verir.

“Eleştiri aşağılamaktır”anlayışından uzaklaşıp,  “eleştiri insan en büyük katkıdır” yaklaşımına adım atmamız gerekiyor.

Aliya İzzetbegoviç, 'Elimde olsa Doğu'daki tüm okullara eleştiri kültürü dersi koyardım" sözüyle bu hakikate dikkat çekti.

Ali Fuat Başgil’de; “Yeryüzünde zararlı tek fikir, tenkit süzgecinden geçmeyendir” cümlesiyle aynı hakikate işaret etti.

Basının da topluma yönelik vazifesi,  bir tarafı akupunktur tedavisi şeklinde hassas ve ince dokunuşlarla tedavi ve rehabilitasyon; diğer tarafı ayna tutarak kimin nerede durduğuna işaret etmek olmalıdır.

Hata koduyla yaratılan insan dünya-ahiret saadeti için özellikle egosunun şişmesini engelleyecek “iğnelenme” işini ustaca yapacak dostlardan uzaklaşmamalıdır.

Bu hakiki ahiretlik dostlar, insanı yükselen ateşten-gururdan-kibirden kurtarıp, rahmetin kaynağı toprağa, tevazuya ve rabbine en yakın olduğu secdeye sevk edecektir.

Kısaca; insan bazen kendini de okumalı, yargılamalı, hatta yargılatmalı.

Acupuncture-Needling-Criticism

Acupuncture is a traditional method used to alleviate some diseases and their symptoms by balancing the body's energy flow. An acupuncturist inserts very thin steel needles into the patient's skin at points that can cause multiple pain points. Needles rebalance the body's energy, or qi (chi). This allows the body to release natural chemicals to fight disease and symptoms.

The "needle treatment" approach in the understanding of acupuncture in the field of medicine; We can also apply it to religious, social, cultural and political issues.

One should open oneself to constructive criticism, to rehabilitation of needles.

A smart person should accumulate genuine and sincere friends who prick him in acupuncture expertise.

People who close themselves off to this sarcasm become rigid, filled with pride and arrogance.

Those who escape from being stingy and are surrounded by people who praise them all the time, get on balloons inflated by the ego and fly in the valleys of heresy.

Those who are deprived of friends who will sting them get away from the humility that glorifies them and fall into the lap of arrogance that makes them fall into the esfel-i safili.

For a Muslim, justified criticism to his face is the greatest mercy.

It is more important for your believing brother to see and express your mistake than to save you from the scorpion on your back.

Because the scorpion can only harm the worldly life; however, a negative behavior that your friend tries to save you by saying will harm both your world and the hereafter.

We need to move away from the understanding of "criticism is humiliation" and take a step towards the approach of "criticism is the greatest contribution of human beings".

Aliya İzzetbegovic drew attention to this fact by saying, 'If I could, I would put a culture of criticism in all schools in the East'.

In Ali Fuat Başgil; He pointed to the same truth with the sentence “The only harmful idea on earth is the one that does not pass through the filter of criticism”.

The duty of the press towards the society, on the one hand, is acupuncture treatment, treatment and rehabilitation with sensitive and fine touches; the other side should be to point out who stands where by holding a mirror.

For the happiness of the world and the hereafter, the person created with the error code should not stay away from friends who will masterfully do the job of "pinning" to prevent his ego from swelling.

These true friends of the hereafter will save people from the rising fire, pride, and arrogance, and will lead them to the soil, the source of mercy, to humility and to prostration where they are closest to their Lord.

Briefly; Sometimes one has to read, judge and even judge oneself.

Henüz Yorum yok

İlk yorumu siz yazın.

Yorum Bırakın

E-Mail adresiniz yayınlanmaz.Yazarın Diğer Makaleleri