DR. CEMİL PASLI

Artırılmış Sanal Hayatın Kurbanları

Artırılmış Sanal Hayatın Kurbanları

Dünya ana vatanımız cennete göre zaten sanal bir âlemdir.

Daha aşağı anlamında ahiret âleminin demosu çok eksik bir kopyasıdır.

Bu yüzden Allah ve Resulü dünyanın sanallığına ahretin ise baki oluşuna dikkatimizi çeker:

“Bu dünya hayatı sadece bir eğlence ve oyundan ibarettir. Asıl hayat ahiret yurdundaki hayattır. Keşke bilseler!” Ankebut, 29/64.

“Lâ ayşe illâ ayşül-ahireh/Asıl hayat ahiret hayatıdır.” Hz. Muhammed, Buhârî, Cihâd, 109.

Zaten sanal olan dünya hayatına internetin icadı ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla ikinci bir sanallık eklendi ve artık herkes artırılmış bir sanal hayatın baskısı altında yaşıyor.

İnsanlar iki kat sanal bir dünyada çoğu zaman gerçekle hayali/sanalı karıştırır hale geldi.

Vakit, emek ve sermayemizi yutan kara delikler açıldı telefon ve bilgisayar ekranlarından.

Bu kara delikler her geçen gün artan sayıda kurbanlar alıyor insanlık âleminden.

Belki de ahir zaman fitnesinin en şiddetlisi bu doymayan ve çok cazip olan ve bize bir cep telefonu kadar yakın olan kara delikler…

Peki, bu artırılmış sanal hayatın kara deliklerinde kurtuluşun reçetesi nedir?

Tabii ki kadim değerleri öğrenmek/yaşamak ve onlara bağlanmak.

Bunun formülü şudur:

Önem verdiğimiz ve karar vermemiz gereken bir konuda;

1.Adım: Üç okunmalı (en kadim değer, başta Kur’an kitaplardır)

2.Adım: İki dinlenilmeli (başta Peygamberimiz ve Peygamberler olmak üzere işin uzmanlarına kulak verilmeli)

3. Adım: Bir yazılmalı (kendimize ayna tutar yazı ve okuyup dinlediklerimizi ayıklar, rafine eder)

4. Adım: Bazen konuşulmalı ( belli bir kıvama gelmiş bilginin diğer insanlara sunularak kalite kontrolünün yapılmasıdır)

5. Adım: Ara sıra paylaşılmalı (üç okuduğumuz, iki dinlediğimiz, bir yazdığımız, bazen konuştuğumuz bilgi artık halka arz edilecek kalite ve kıvama gelmiştir, paylaşılabilir)

Atalar ne güzel söylemişler: Pişmemiş aş, ya karın ağrıtır ya baş.

Yukarıda verdiğim altı süzgeçten geçmeyen bilgiye müşteri olan veya o süzgeçlerden geçirmediği bilgiyi paylaşan ve onunla amel eden dünya ve ahretine zarar verecek, köksüz ve desteksiz daldığı kara deliğin girdabından asla çıkamayacaktır.

O kara deliklerin hepsi cehenneme ışık hızında yolcu taşımaktadır.

İmanın karalıktan ebedi nura ve aydınlığa çıkartmayı vaat ettiği bu sanal dünyada lütfen altılı süzgeci kullanın!

Aksi takdirde artırılmış sanal hayat kurbanlarından olabilirsiniz.


Victims of Augmented Virtual Life

Earth is already a virtual realm compared to our homeland, heaven.

In the lower sense, the demo of the hereafter world is a very incomplete copy.

For this reason, Allah and His Messenger draw our attention to the virtuality of the world and the perpetuation of the hereafter:

“This worldly life is only a pastime and a game. The real life is the life in the hereafter. I wish they knew!” Ankebut, 29/64.

“La ayşe illâ ayşül-ahireh/The real life is the life of the hereafter.” Hz. Muhammad, Bukhari, Jihad, 109.

With the invention of the internet and the spread of social media, a second virtuality has been added to the already virtual world life, and now everyone lives under the pressure of an increased virtual life.

In a doubly virtual world, people often confuse reality with imaginary/virtual.

Black holes, which devoured our time, labor and capital, were opened from phone and computer screens.

These black holes are getting more and more victims from the human world every day.

Perhaps the most severe of the end times corruption, these insatiable and very attractive black holes, which are as close as a mobile phone to us…

So, what is the recipe for salvation in the black holes of this augmented virtual life?

Of course, learning/living ancient values ​​and connecting to them.

The formula for this is:

On a subject that we care about and need to decide;

Step 1: Three must be read (the most ancient value is the Qur'an books)

Step 2: Listen to the experts (especially the Prophet and the Prophets)

Step 3: One should be written (it mirrors ourselves, extracts and refines what we read and listen to)

Step 4: Sometimes it should be talked about (it is quality control by presenting information that has reached a certain consistency to other people)

Step 5: It should be shared from time to time (the information we read three times, listen twice, write once, talk sometimes has reached the quality and consistency to be offered to the public, it can be shared)

How well the ancestors said: Uncooked food either causes stomachache or headache.

Anyone who becomes a customer of the information that does not pass through the six filters I have given above, or who shares the information that does not pass through those filters and acts with it, will harm the world and the hereafter, and will never be able to get out of the vortex of the black hole in which he plunged without root and support.

All those black holes carry passengers to hell at the speed of light.

Please use the six filter in this virtual world where faith promises to take you from darkness to eternal light and light!

Otherwise, you may be a victim of increased virtual life.

 

Henüz Yorum yok

İlk yorumu siz yazın.

Yorum Bırakın

E-Mail adresiniz yayınlanmaz.Yazarın Diğer Makaleleri