DR. CEMİL PASLI

AİLE NEDEN İLK DÜŞMANDIR?

Aile Neden İlk Düşmandır?

"Çağımız hemen hemen bütün kitle hareketleri, başlangıç aşamalarında, aileye karşı düşmanca tavır takınmışlar ve onu gözden düşürüp zayıflatmak için ellerinden geleni yapmışlardır."(Eric Hoffer, Kesin İnançlılar, 54.)

Dünyayı kendilerince “cennet” kılacakları iddiasıyla ortaya çıkan bütün kitlesel hareketler (izmler) ilk iş olarak açık ya da gizli bir biçimde aslında gerçekten cennetin bir numunesi olan aileyi hedefine koyar.

Bunun en yakın örneğini 2Z=Zeki/Zengin gençlere yönelen Fetö’nün izlediği stratejide görmüştük.

Şimdi başka kitle hareketleri Fetö’nün daha çirkin çakması olarak aileyi hedefe koyarak kendilerine “kurşun asker” devşirme gayretlerine devam ediyorlar.

Sosyolojinin değişmez prensibi olarak kitlesel hareketlerin aileye yönelik bu tehdidine en az onun kadar etkili vahşi kapitalizmin yaklaşımını da eklemek gerekiyor.

Vahşi kapitalizm şu gerçeği çok iyi biliyor:

5 kişilik bir ailenin harcaması ile tek başına yaşayan bir kişinin harcaması birbirine yakın.

Bu ekonomik gerekçe ile kapitalizm aileyi sevmiyor.

Hem sosyolojik olarak kitle hareketlerinin hem de vahşi kapitalizmin aileyi ilk yıkılması ya da engellenmesi gereken bir hedef olarak değerlendirmesi kamu-Stk ve yerel yönetimlerin aileye yönelik koruma-kollama çalışmalarında el birliği ile yoğunlaşması gerekiyor.

Aile cennette kurulmuştur ve fani dünyanın baki aleme geçişte en değerli ve kutsal kurumudur.

Abdurrahim Karakoç’un yorumuyla sırat köprüsünü geçişte aile pasaporttur:

“Sırattan incedir sevda köprüsü

Beraber geçelim tut ellerimden

Niyet ak güvercin vuslat gökyüzü

Beraber uçalım tut ellerimden.”

Kitle hareketleri (izm’ler) ve vahşi kapitalizm bireyi rahat gütmek için aile bağından koparmak ister.

Aile bu yüzden önemle korunmalıdır.

“Kutsal davasını terk eden veya birdenbire amaçsız kalan bir fanatiğin kendini özerk bir bireysel varoluşa uydurabileceği şüphelidir. O, evsiz barksız, dünyanın kara yollarında otostopla yolunu arayan gibi, yanından geçen bütün davalara parmağıyla işaret edendir.” (Eric Hopper)

Kitle hareketleri ve vahşi kapitalizm aileden kopmuş, rastgele yola düşmüş otostop yapan bireyleri toplayarak ayakta kalır.

Lütfen bu iki insanlık düşmanı harekete fırsat vermeyelim!

Aileyi koruyalım.

Why is Family the First Enemy?

"Almost all mass movements of our age, in their initial stages, adopted a hostile attitude towards the family and did their best to discredit and weaken it." (Eric Hoffer, Firm Believers, 54.)

All mass movements (isms) that claim to make the world a "heaven" first target, openly or secretly, the family, which is truly an example of heaven.

We saw the closest example of this in the strategy followed by Fetö, which targets 2Z=Smart/Rich young people.

Now, other mass movements continue their efforts to recruit "tin soldiers" for themselves by targeting the family as an even uglier imitation of FETO.

As an unchangeable principle of sociology, it is necessary to add the approach of wild capitalism, which is at least as effective, to this threat of mass movements to the family.

Wild capitalism knows this fact very well:

The expenditure of a family of 5 is close to the expenditure of a person living alone.

For this economic reason, capitalism does not like the family.

Both sociological mass movements and wild capitalism consider the family as a target that needs to be destroyed or prevented first, and the public sector, NGOs and local governments need to work together to protect the family.

The family was established in heaven and is the most valuable and sacred institution of the mortal world in the transition to the eternal world.

As Abdurrahim Karakoç comments, family is the passport when crossing the Sirat Bridge:

“The bridge of love is thinner than the plain

Let's go together, hold my hand

Intention white dove reunion sky

"Let's fly together, hold my hand."

Mass movements (isms) and wild capitalism want to separate the individual from family ties in order to live comfortably.

That's why the family must be protected.

“It is doubtful whether a fanatic who abandons his sacred cause or becomes suddenly aimless can adapt himself to an autonomous individual existence. He is the one who points his finger at all the causes that pass him by, like a homeless man, hitchhiking his way on the highways of the world.” (Eric Hopper)

Mass movements and wild capitalism survive by collecting hitchhiking individuals who have been separated from their families and randomly hit the road.

Please let's not give an opportunity to these two anti-humanitarian movements!

Let's protect the family.

Henüz Yorum yok

İlk yorumu siz yazın.

Yorum Bırakın

E-Mail adresiniz yayınlanmaz.Yazarın Diğer Makaleleri