VEYSEL EKİNCİ

-YENİ- "CISSLAR" ZEHİRLİ BİRER KÂBUS!

"CISSLAR" ZEHİRLİ BİRER KÂBUS!

  Toplum hayatında müslüman olan herkesin uyması, itiraz etmemesi gereken kurallar; ayetler ve sahih hadisler vardır.

 Toplum hayatı ilerledikçe, yeni teknoloji ve yaşam biçimleri ortaya çıktıkça, ayet ve hadislerin bu yeni şartlara cevap veren, çözüm ortaya koyan anlaşılır hale gelen bir hale getirilmesi gerekir.

 Bir kere temel şart; ayet ve hadislerin orijinal Arapça aslını aynen muhafaza etmektir.

Bu iki ana kaynak, toplum yaşantısından, bizzat icraatın içinden ayrı tutulamaz. Çünkü bu iki kaynak toplum için, insanlık için vardır.

On üç asır önce verilen bir mana ve ortaya konan fıkhî ve hukuki kurallar ne yazık ki, kıyamete kadar asıl kabul  edilip değiştirilemez, uyarlanamaz, esnetilemez; son nokta konmuş durumdadır.

Oysa dinamik bir hayat var, dinamik de bir din vardır. İslam'ı yani Allah'ın kurallarını dar alana hapsedemezsiniz.

 Ama; kimi sonradan ortaya konmuş ritüeller, menkıbeler, sayısının önemli olduğu lafzi zikirler, kişiye bağlılıklar, mitler genişleterek uygulanır olmuştur.

Hem ilahi kanunların yeniden anlaşılmasına, hem de sonradan ortaya çıkarılan hatta uydurulan şekilden ibâret dîn anlayışına dokunmak "cıss" kabul edilmiş ve korunmuştur.

Belki de bilinçli bir şekilde, ayet ve hadisler sadece lafızda kalıyor, ezberletiliyor, kısmen orijinal Arapça öğretiliyor.

Sayısız Kur'an kursları ve tarikatlar bu minval üzere devam ediyorlar.

Bu kurumlarda ayet ve hadis hafızlığı yanında, anlama, hüküm çıkarma, mevcut şartlara uyarlayabilme, pozitif ilimleri öğrenme birimleri de olmalıdır.

 Hayatımızı ve İslami kuralları anlayabilme, uygulayabilme konusunda temel kriterler ve bunların başında da "KIYAS" vardır.

Ana kaideye dokunmadan, kıyas ve diğer metodlarla İslami kurallar anlaşılır ve uygulanır hale gelecektir.

 Belki de birileri toplumu cahil bırakmak, istedikleri gibi yönetmek, rahatça yönlendirmek için bu statükoyu devam ettirmektedirler.

 İslam'ı yaşanamaz, çekilemez hale getirmeye kimsenin hakkı yoktur!

Hep sorundan ve statükodan yana olup “cıss” kavramının arkasına sığınanların çözüm diye bir dertleri yoktur.

   Derhal dini hayat şartları yeniden gözden geçirilmeli, din yaşanır ve uygulanabilir hale getirilmelidir.

 Derhal uluslararası İslâmi heyet oluşturulmalı. İçtihat mekanizması çalıştırılmalı,  İnsanlık için indirilen ilahi yasalar anlaşılır, yaşanabilir olmalıdır.

Tabi, çöreklenmiş, uydurulmuş din bezirganlarının ve onları emelleri doğrultusunda kullanan iktidarların dirençleri kırılabilir se!

 Son kez diyoruz ki; Haşa Allah'ın hükümlerini reforme etmek gibi tehlikeli bir şeyden bahsetmiyoruz.

 Aslının korunması şartıyla, anlaşılabilir, yaşanabilir, çözüm odaklı bir dini sistemin oluşmasından bahsediyoruz.

 Delaleti ve sübutu kat'i olan sarih ayet ve hadislerde farklı anlama ve uygulama olamaz!

Henüz Yorum yok

İlk yorumu siz yazın.

Yorum Bırakın

E-Mail adresiniz yayınlanmaz.Yazarın Diğer Makaleleri