MAHMUT ALİ CENGİZ KÖROSMANOĞLU

Tarımsal Bilinç Toplumsal Görevdir

TARIMSAL BİLİNÇ TOPLUMSAL GÖREVDİR

Tarım sadece tarımla ilgilenenlere bırakılacak kadar önemsiz bir konu değildir. Bu cümlemin yanlış anlaşılmalara meydan vermeden açıklamak istiyorum. Çağımızda her iş kolu, her bakanlık, her kurumsal yapı bir şekilde tarım ile irtibatı var. Sanayinin tarımla ilgili yönü var, çevre sorunu aslında direkt tarım demek, eğitimin tarıma dokunan tarafı var, savunmanın birebir tarım ile bağlantısı var. Tarımla ilgisi bağlantısı olmayan bir sektör, kurum yok gibi. İşte bundan dolayı tarım herkesin ilgilenmesi gereken bir mecburi alan gibi adeta. Bundan alarak herkes tarıma ilgi duymak ve ilgilenmek zorundadır. İlgilenmeyen herkes tarıma zarar verme potansiyelindedir. Yaptığımız işler çıktı olarak ya tarıma zarar vermekte ya da faydalı olmaktadır. Bu yüzden millet olarak hatta tüm dünya milletleri olarak tarımsal bilinç oluşturmamız gerekmektedir.

Kurumsal olarak düşündüğümüzde, en azından bakanlık olarak değerlendirme yaptığımızda bile her bakanlığın bir şekilde tarıma dokunan, etki eden bir yönü var.

Çevre bakanlığı açısından; Tarımsal bilinç demek iklimi bozmayan güzel bir çevre demek… İklim merkezli, bölgesel bitki desenini teşvik edilmesi demek.

Gençlik ve spor bakanlı açısından bile değerlendirdiğimizde; Tarımsal bilinç sağlıklı nesil/gençlik demek,

Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı açısından; Tarımsal bilinç demek çalışma ve sosyal güvenlik anlamında; çalışma hayatında denge demek. İşsizlere yeni istihdam alanları oluşturmak demek

Tarımsal bilinç aile ve sosyal yapıyı korumak demek. Gençlere çiftçiliği özendirerek yeni iş imkanlarıyla beraber bu insanlara sosyal statünün verilmesi akabinde de köyde çalıştığı için evlenemeyen gençlerin evlenmesine imkân sağlamak demek...

Enerji ve tabi kaynaklar bakanlığını da direk olarak ilintili aslında. Tarımsal bilinç demek enerji ve tabi kaynaklarımızı nasıl kullanacağımızı bilmek demek..

Hazine ve maliye bakanlığı, zaten direkt tarım demek. Tarımsal bilinç ülkemizin hazine ve maliyesini  üretimle katma değer sağlayarak zenginleştirmek demek..

İçişleri bakanlığı ile tarımın indirekt olarak bir bağı söz konusu. Tarımsal bilinç; İşlerinde huzur ve sükûnet demek. İş yapan adamın huzursuzluk yapmaya zamanı kalmayacak demektir. Adalet ve kolluk kuvvetlerine daha az iş düşecek demektir.

Hiç ilgisi yok denecek olan turizm bakanlığının bile tarıma dokunan bir noktası var. Tarımsal bilinç kültür ve turizm canlı tutmak demektir. Yeni coğrafi işaretli ürünler, gastronomi vs.… etkinlikler ile ülke turizmine katkı sunmamak demek...

Milli eğitim bakanlığının mutlak manada gündeminden hiç düşürmeyeceği bir konudur, tarım. Tarımsal bilinç eğitimde gençlere yeni meslek imkanları açmak demek.

Son yıllarda milli savunma bakanlığının ve dış işleri bakanlığının direk olarak ilgilenmek zorunda kaldığı bir konu oldu ve olmaya da devam edecektir. Tarımsal bilinç demek savunmada ve dış ilişkilerde kendine güven demek. Şunu unutmamak gerekir: Gıdayı yöneten dünyayı yönetir. Bunun en güzel örneği tahıl koridoru anlaşmasıdır.

Tarım demek sağlık demek. Tarımdan bigâne bir sağlık bakanlığı olamaz. Tarımsal bilinç demek sağlıklı hayat demek. Dikkat edin insan yediği lokmadır. Ne yersek biz oyuzdur. GDO’lu, kanserojen vs sağlıksız gıda tüketimi hastalık demek. İşte bu yüzden sağlıklı sıhhatli bir hayat için temiz, hastalıklardan ari, sağlığa yaralı gıda ürünleri tüketmek zorundayız.

Tarım sanayi ve teknolojiyi hem etkileyen hem de etkilenen bir yönü var. Tarımsal bilinç demek sanayi ve teknolojide tarımı da işin içine katmak demek. Çünkü sanayi artıkları direk tarımı etkilemektedir. Karbon ayak izini dikkate almadan yapılan bir sanayi üretimi tarımı direkt olarak olumsuz etkilemektedir. Ürettiğimiz teknolojinin çevre ve iklim değişikline olumsuz etkisi varsa bu tarımsal üretimi ve kaliteyi de olumsuz etkiliyor demektir.

Tarımın en büyük izini ulaştırma bakanlığında görüyoruz. Tarımsal bilinç ulaştırma ve alt yapıda tarımı dikkate alıp tarım alanlarını en az şekilde etkiyecek yollar yapmak ve yollardan geçecek araçların en az karbon emisyon oluşturacak şekilde seyrini sağlamak demektir.-Karbon nötr çalışması kapsamında, ulaşımın etkilerini azaltmak maksadıyla şehirde tarım kavramının yeniden ele alınması demek

Ticaret bakanlığını dikkate aldığımızda, üretilen her ürün ticarete konu olduğu için ticaret bakanlığı ile birebir etki etmektedir. Tarımsal bilinç, ticaretimizi de etkilemektedir. Özellikle uluslararası ticarette tarımsal ticarete yön verenler ara mamul değil son mamul satanlar ve marka değeri yüksek ürün satanlardır. Tarımsal bilinç demek tonu 500-600 dolara makarna satmak değil 1000-1200 dolara makarna satmak demektir.

Hasılı velkelam tarımsal üretim sadece tarım ve orman bakanlığını ilgilendiren bir konu değildir. Tüm bakanlıkların tüm birimlerin, tüm iş alanlarının ilgilenmesi gereken, dikkat etmesi gereken bir alandır.

Herkes bu bilincin oluşması için gereken özeni ve çabayı göstermek zorunda. Neden herkes? Çünkü insanoğlunun her eylemi çevreyi dolaysıyla da tarımı etkiliyor. Bu bilgiyi herkes biliyor. Biz uluslararası tarım şehirleri birliği olarak bu bilginin bilinç düzeyine geçmesinin çabası içindeyiz. Bilgimizin bilinç düzeyine geçmesi temennisi ile hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum.

Henüz Yorum yok

İlk yorumu siz yazın.

Yorum Bırakın

E-Mail adresiniz yayınlanmaz.Yazarın Diğer Makaleleri