MEHMET TOPUZ

Bak Buraya;”Konu Önemli.”

BAK BURAYA;”KONU ÖNEMLİ.”

Enerji, teknoloji ve sanayi ve bu yönde ülkelerin gelişmişlik seviyesi ve gelişmişlik parametreleri ve ülkeler nezdinde yapılan çalışmaların kaynağı hususunda… Milli ve yerli değerlere sahip çıkmak, hangi yıl ve hangi çağda olursa olsun vazgeçilmez asli unsur gibidir. Enerjiden, sanayiye, sanayi den kamu yatırımlarına kadar, tarım faaliyetlerin niteliğine kadar milli ve yerli değerlere sahip olmak ve bu düşünceye bilimsel anlam da katkı sağlamak ve sürekliliğini sağlamak ülkelerin gelişmişlik altyapısında önemli ve kayda değerdir.

Öncelikle enerji coğrafyası ve enerji kaynaklarının varlığı üzerine… Ülkelerin kendi öz varlıkları ile kalkınmaları, enerjiye olan bağlılıkları ya da enerji kaynaklarının ithal etme ve ihraç etme tanımları gelişmişlik şartlarının önemli kriterlerinden biri olan sanayileşme ve sanayi faaliyetlerin varlığı hususunda önemlidir. Enerji kaynakları yenilenebilir ve yenilenemeyen enerji kaynakları olarak bugün dünyanın gündeminde önemli yatırım araçları statüsündedir. Bura da aslında bir statüden bahsediyorum burası önemli, gelişmiş ve gelişmekte olan ya da gelişmemiş ülke olma durumu aslında dünya denkleminde, bir ülke adına bir statüdür. Yenilenebilir enerji kaynaklarının, doğanın kendi içinde, rüzgâr, jeotermal, dalga ve güneş enerjisine yapılan yatırımlar elbette önemli ve kayda değerdir. Yenilenemeyen enerji kaynakları hususunda ise, doğalgaz, petrol ve linyit, taşkömürü gibi madensel kaynaklar nezdinde, Karadeniz havzası içerisinde doğalgaz keşfi ciddi bir çalışma ve başarıdır. Ve bu alanda daha çok çalışılmalı, araştırmalı ve başarıya sahip çıkılmalıdır. Çünkü yenilenebilir enerji kaynaklarının varlığına, yenilenemeyen enerji kaynaklarına olan yatırımlar, elbette önemli ve ülkelerin geleceğinde yerini şimdi olduğu gibi gelecekte de koruyacaktır.

Geçelim teknolojik faaliyetlere… Sanayileşme aslında yeni başlayan bir olgu ya da olay değildir. Burada ki mesele aslında ülkelerin bu konu da geç kalıp kalmamasıdır. Geç kalınmışlık durumu ülkelerin geleceğinin şekillenmesinde, başta dediğim gibi gelişmişlik seviyesine, dünya ölçeğinde ve uluslararası platformda ithal ürün ve ihraç ettiği ürünler anlamında, düşünüp değerlendirmekte fayda var. Milli ve yerli bir üretimin havacılık sanayisinde sahip çıkılıp, değer verilmesi ve bir ülkenin ihraç ettiği ürünler arasında, teknolojik unsurların fazla olması gurur duyulacak, bir gelişme olduğunu bilmek ve sahip çıkmak gerektiğini unutmamak gerekir. Daha açık konuşmak gerekecekse, havacılık ve diğer yandan savunma sanayisine yönelik çalışmalar, yerli ve milli değerde otomobil üretimi gerçekten önemli ve sahip çıkılması gereken ve sürekliliğinin sağlanması için emek ve çaba verilmesi gereken değerlerimizdir.

Bu anlamda sanayileşmeye ve teknolojiye bağlı, tarım faaliyetlerinin yani intansif(modern) tarım yöntemlerinin geliştirilmesi ve bu yönde ki çalışmalar, her anlamda ülkelerin teknolojiye bağlı yatırımları ile eşdeğerdedir.

Diğer taraftan gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerin, teknolojik gelişme ve çalışmalar hususunda, eğitime ve bu yönde yapılan yatırımlara katkı sağlamak için uğraştığını ve dinamik bir güç olan nüfusun aktif bir şekilde bu yönde ilerlemesinin önemli olduğunu unutmamak gerekir. Bilgi aslında en önemli sermaye niteliğindedir. Bilginin bir adım önde olduğu ve nüfusun bu yönde ilerlemesi, okuma yazma oranının artması, insan merkezli bir düşüncenin ev sahipliğinde geleceğe olan yatırımların sürekliliğinin sağlanması, yani kamu yatırımlarının varlığı her daim ve her şartta önemlidir.

Netice de, konunun önemi milli ve yerli değerlerimize, yer altı kaynaklarından, enerjinin işlenmesine, sanayi hamlelerinden sanayileşmeye kadar, teknolojiden tarım faaliyetlerinin kapsamına, kamu yatırımlarının varlığına kadar, birçok alanda yapılacak ve yapılması için ortaya konulan çabaya, emeğe sahip çıkmak, gelişmesi ilerlemesi için ve en önemlisi sürekliliğinin sağlanması için, gereken özveri gösterilmelidir. Kalın sağlıcakla.

Henüz Yorum yok

İlk yorumu siz yazın.

Yorum Bırakın

E-Mail adresiniz yayınlanmaz.Yazarın Diğer Makaleleri