MEHMET TOPUZ

Asrın Bilmecesi Bu…

ASRIN BİLMECESİ BU…

Görünen köyde, kılavuza ihtiyaç söz konusu… Kılavuzluk etmek aslında bilinmeyen ya da yeterli bilgi alanına sahip olunamayan, bir alanda yol gösterici mahiyetinde görgü ve bilgiye sahip olma durumuna sahip kişi ya da kişiler anlamında kullanılabilir.

Kılavuzu karga olanın… Şeklinde yer edinen bir atasözünün karşılığında çöplükle olan bağını ele alırken teknolojinin varlığı ve yokluğu arasında ki uçurumun da yola çıkarken tarihte kılavuzluk yapanın karga olma ihtimali ortadan kalkmış gözükmekte… Şöyle ki konuyu taşımak istediğim yer şurası teknolojinin ya da sosyal medya aygıtlarının gelişmesi ile beraber kılavuz olma özelliği internetin varlığı ile yokluğu arasındaki fark, dokunmatik ekran da bir işaretle değişmiş gözükmekte…

Burada ki çöplük ifadesi kavram niteliğinde, irdelenmesi gereken bir olgu… Sosyal medya araçlarının gelişmesi bir ulaşım mahiyetinde olmasına rağmen bir medya okuryazarlığı hususunda doğru bilgiye ulaşmanın önemine ve bilgisine sahip olmayı gerektirecektir. Bilginin objektiflikten uzak sübjektifliğe yakın olması, yorum kavramını ortaya çıkaracaktır ki bu da, yorumlayanın bilgisel ve sezgisel anlam da konuyu ele alış tarzı, kirliliğin kaynağının yine beşeriyet temelli olduğunu ortaya koyacaktır.

Çevre kirliliğinden, hava kirliliğinden, gürültü gibi kirlilik konuları gibi daha eklenebilecek birçok kirlilik çeşidi söz konusu; buraya ekstrasında bilgi kirliliği hususun da yeni bir kavramı ortaya koymak gerekecektir ki, bu da beraberinde tanım niteliğinde bilginin aslı ve kaynağını araştırmak gerektiğini unutmamak olacaktır.

Dezenformasyon kavramı da teknoloji ile birlikte bu yüzyılın kavramı olarak insanlığı karşıladı. Teknolojik unsurlara bağlı bir kavram olmasına rağmen; tamamen konuyu teknolojiye bağlamak haksızlık olacaktır. Beşeriyetin neye ve kime göre ürettiği bilginin, megabit olarak hızını, yalan ile doğru arasında ki hızın yayılışında medya okuryazarlığı bu yüzyılın önemli kazanımlarından olsa gerek.

Üretim ve tüketim de bu anlam da önemli diye düşünüyorum… Üretim ve tüketim kısmında sadece gıda üretim ya da tüketimi, imalat ya da pazarlama noktasın da anlaşılmasın.  Çünkü bilginin de üretim ve tüketim mekanizması içerisinde yer alması gerektiği kanaatindeyim… Bilginin kaynağının, kaynakça kısmının da araştırılması ve zihinsel tüketim kısmın da okuyucunun da ya da bilgiye ulaşma aracı olarak kullanılan aygıtın bu anlamda bir elemeye tabi tutulması önemlidir.

Bu asrın bilmecesi mahiyetinde yer verdiğim başlıkta, bilmece şeklinde ifade etmekte konunun önemini daha somut bir şekilde anlamayı kolaylaştıracaktır. Çünkü bilmece kavram olarak öne sürülen bir unsurun, bir başkası tarafından açıklığa kavuşturulması ya da buldurulmasıdır. Tabi bu süreçte bulmaya yönelik bir düşünme ve şöyle bir belleği yoklamakta önemli… Yani bura da sorumluluk yine bilgiye ulaşmaya yönelik çaba sürecinde, yargının doğruluğu yanlışlığı ve kaynakçanın içeriğini araştırmak yine beşeriyetin tekelindedir.

Netice de bilgi önemli, bilgi sahibi olmakta önemli ve daha da önemlisi bilginin insana sahip çıkması da önemli… Konuyu noktalamaya doğru giderken, bu asrın bilmecesine yol açan bilgi kirliliği ve bilginin kaynağı ve yalan yanlış bilgi dolaşımına dikkat etmek beşeriyetin önceliği olmalıdır.

Ve sonuçta bilgi kirliliğinin detayı hususunda bilginin kimden ve nereden geldiği, kaynağı ya da kulaktan dolma duyumların içeriğine dikkat etmek, amacın ne olduğunu bilmek ve bunu bir düşünce eleğine tabi tutmak hangi çağda olursa, olsun birey olabilmenin erdemleri arasında sayabiliriz.

Henüz Yorum yok

İlk yorumu siz yazın.

Yorum Bırakın

E-Mail adresiniz yayınlanmaz.Yazarın Diğer Makaleleri