MEHMET BOZKURT

-YENİ- KUR'AN İLE HZ. MUHAMMED (S.A.V)'İ KARŞI KARŞIYA GETİRMEK!?

KUR'AN İLE HZ. MUHAMMED (S.A.V)'İ KARŞI KARŞIYA GETİRMEK!?

1- "Bize Kur'an yeter!" diyenler?
2- Hz. Muhammed (s.a.v)'ı din dışı gibi görmek iddiası!?
Bu kavga bir projedir! Ve hem de Vatikan projesidir!

İşin özü bu!?

Müslümanların Anayasası ve hayat kitabı hiç şüphesiz Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an; açık ve açıklayıcı, benzeri ortaya konulmayan, Allah tarafından korunan (Hicr, 15/9) zerre kadar değişmeyen ve kıyamete kadar aslı korunacak olan, bütün insanlığa gönderilen, Allah Resulü Hz. Muhammed (s.a.v) tarafından insanlığa tebliğ edilen Allah kelamıdır. O'nu yetersiz görmek hiç şüphesiz zulüm ve cehalettir!

Allah Resulü Hz. Muhammed (s.a.v), hiç şüphesiz Allah'ın son Peygamber olarak görevlendirdiği Kur'an'ın en büyük müfessiri ve İslam'ın Peygamberi'dir! O'nu Kur'an'dan ayırmak da zulüm ve cehalettir!

Hz. Muhammed (s.a.v), Kur'an'ın ifadesiyle,
"Alemlere, Allah'ın rahmeti olarak gönderilen" Enbiya, 21/107
"Yüce bir ahlak üzere olan" Kalem, 68/4
"Bütün insanlığa örnek ilan edilen" Ahzab, 33/21
"İnsanlığa gönderilen son Peygamber" Ahzab, 33/40
olarak İslam'ı tebliğ eden ve örnek olarak uygulayan "üstün" bir şahsiyettir.

Müslümanların tek örneği ve ulu önderidir!

Allah Resulü Hz. Muhammed (s.a.v), bugün bizim bu halimizi görse, kanaatim odur ki, mahşer günü diyeceği gibi, Kur'an'ın bu Ayetini okurdu.
"Peygamber: "Rabbim! Şüphesiz kavmim bu Kur’an’ı ihmal edip büsbütün terk ettiler" dedi." Furkan, 25/30
ve dünyada da,
"Allah'ım! Ümmetimi helak eyleme!" diye dua ederken derin derin hüzünlenirdi.

Kur'an'ın insana ve insanlığa en büyük mesajı:
Okumak,
Anlamak,
Düşünmek/tefekkür etmek,
Ve uygulamak!
Defalarca yazdım ve yazmaya da devam edeceğim inşaallah!
Kur'an-ı Kerim'de bir çok Ayette, Kur'an'ı okumamız emrediliyor!
Bir çok Ayette anlamamız ve düşünmemiz isteniliyor!
Bir çok Ayette uygulamamız istenilmektedir!

Kur'an'ı okurken Allah ile konuşuyoruz!
Allah bize neyi emrettiğini biliyor, biz ise Allah'ın bize hangi mesajı gönderdiğini bilmeden okuyoruz, yani sadece kelimeleri seslendiriyoruz!
Elbette O'nu okumak rahmet, hidayet kaynağı, en büyük rehber ve şifadır...

Bazı zalimler diyor ki: "Kur'an'ı herkes anlayamaz!" Yani (haşa!) Allah anlamadığımız bir kitap mi göndermiş!?

Müslümanlar, Kur'an'ı anlayarak okuduğu gün;
Düşünmeye başlayacak!
Ayağa kalkacak!
Ve zilletten kurtulup izzet içinde yaşayacak!
Hayatın gerçeklerini anlayacak!
Müslümanlar olarak Tevhid etrafında buluşacak!
Bir çok Psikolojik ve Sosyolojik sıkıntısı çözülmüş olacak!
Yeryüzünde şerefiyle huzur içinde yaşamış olacak!
Düşünmeyi, sorgulamayı ve aklını kullanmayı öğrenecek!
Fıtratına uygun yaşamayı ve asli görevini öğrenmiş olacak!
Hayattan zevk alarak mutlu olacak!
Ve bir çok kötülük kendiliğinden yok olacak!
İnsan ve insanlık dünyada emin bir şekilde Cenneti yaşayacak ve emin adımlarla ebedi hayattaki saadete koşacak!
El etek öpmeden sadece Allah ve Allah Resulü'ne itaat ederek yaşayacak!
Yaptığı her şeyi düşünerek, planlayarak ve Allah'ın rızasını kazanmak için yapmış olacak!
Kısaca, hayatımızın merkezinde Allah olacak!

Allah Resulü Hz. Muhammed (s.a.v), bu mesajları insanlara sunmuş ve en güzel bir şekilde örnek olarak uygulamıştır. İşte gerçek Sünnet budur! Biz buna Sünnetullah diyoruz!

Birileri diyor ki: "Anlamana gerek yok, biz ne dersek din odur! Bu Kur'an, senin anlayacağın bir şey değil!" Ve halkı biraz daha bu mesajlardan uzaklaştırmak için de "Aaa bunlar Peygamber düşmanı! Peygamberi devre dışı bırakıyorlar, Peygambersiz bir din!" iddiası ve iftirasiyle itibarsızlaştırıyorlar!

Meseleyi iyice incelediğimiz zaman, temelde menfaat yatmaktadır!
Kur'an'ı anlamadan, Kur'an'ın ifadesiyle Allah'ın ipi (İslamla) buluşamayız!
"Hep birlikte Allah’ın ipine (Kur'an'a) sımsıkı yapışın; bölünüp parçalanmayın..." Al-i İmran, 3/103
Müslümanlar olarak birlik sağlayamayız. Bugün, müslümanlar olarak yaşadığımız zilletin ana nedeni budur!?
Her tarikat, cemaat ve mezhebin adeta bir dini var... Ve bu nedenle müslümanlar başlıyor kavgaya!?
Hem de koca koca adamlar, Profesörler!..

Bakın Allah ne diyor!?
"O ortak koşanlar ki, dini bir bütün halinde kabul edip uygulamaları gerekirken, onu parçalayıp bölük bölük olmuşlardır.
Üstelik her grup, parçaladıkları dinden yanlarında kalan bilgi kırıntılarıyla böbürlenip durmaktadır." Rum, 30/32

"Dinlerini parça parça edip guruplara ayrılanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi ancak Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını bildirecektir." En'am, 6/158

"Siz aşırı giden, Allah’ın verdiği kabiliyet ve imkanları boşa harcayan bir güruh olup çıktınız diye, şimdi sizi bu şerefli, öğüt ve talimat dolu Kur’an ile uyarmaktan vazgeçip, başıboş kendi halinize mi bırakalım? Bu mümkün değil!" Zuhruf, 43/5

Bu Ayetler, müslümanları hiç düşündürmuyor mu!?
Hayır!
Neden!?
Çünkü müslümanlar; Kur'an'ın harflerini, kelime ve Ayetlerini seslendiriyorlar. Anlamıyorlar ve sanki anlamaya gerek yokmuş gibi bir ruh haline sahipler!
İşte zilletin, tartışmanın ve kavganın ana nedeni bu!?
Eğer Kur'an'ı anlamak isteseydiler, göreceklerdi ki, Hz. Muhammed (s.a.v) ve Kur'an, adeta et ve tırnak gibidirler!
Dinin sahibi Allah ve bu dini bize öğreten ve örnek olarak uygulayıcısı olan Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'dir.

Kur'an-ı Kerim'i okurken neden ağlayamadıklarını düşünüyorlarmış!

Bence siz, Kur'an-ı Kerim'i okurken neden düşünemediğinize ağlayınız! İşte o zaman sağlam ve sağlıklı bir imana sahipsiniz demektir. Anlamadığın bir şeyi okumak, Allah'ın bize emri değildir. Allah, okumamızı, anlamamızı, düşünmemizi ve uygulamamızı istiyor. Kur'an-ı Kerim'in de parolası budur!
Kur'an-ı Kerim'ın Arapça harflerini bir araya getirerek okumak, Kur'an-ı Kerim'i okumak değildir. O'nu anlamak ve uygulamak gerekir.
Kur'an kurslarında Kur'an'ın ne dediğini değil de Arapça harflerinin nasıl okunduğunu öğrenmeye devam ettiğimiz sürece erdemli ve ahlaklı bir toplum bekleyemeyiz!
Kur'an'da buluştuğumuz gün, müslümanlar için kurtuluş günüdür. Ve bütün müslümanların bir noktada buluştuğu gündür. Kur'an'ın, "Allah'ın ipi" dediği şey budur!
"... (İslam'da) hüküm vermek ancak Allah'a aittir..."  Yusuf, 12/40
Hz. Muhammed (s.a.v)'in din adına yaptığı her uygulama Sünnet'tir ve her açıklaması ise Hadis'tir!
Kur'an ile tezat teşkil etmeyen sahih Sünnet ve Hadislere müslüman olarak itibar eder ve uygularız. Ancak İslam düşmanlarının Hadis adı altında uydurdukları rivayetlere de itibar edemeyiz ve bu konuda çok dikkat etmemiz gerekir!

Allah Resulü Hz. Muhammed (s.a.v), Kur'an'dan başka hiç bir şey konuşmamış ve açıklamamıştır!
"Kişisel arzularına göre de konuşmamaktadır." "O (size okuduğu), kendisine indirilmiş vahiyden başka bir şey değildir." Necm, 53/3-4
"Allah adına yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Onlar Rablerinin huzuruna çıkarılacak; şahitler de: "Rableri adına yalan söyleyenler işte bunlardı" diyecekler. Haberiniz olsun ki: Allah’ın laneti zalimlerin üzerine olacaktır." Hud, 11/18
"İşte bu kitap (Kur'an) ilahi bir kelamdır. O'nda asla şüphe yoktur. Kur'an, insanlar için bir hidayet rehberidir. (O, müttekiler, yani Allah'a karşı eş ve ortak koşmaktan sakınanlar ve arınmak isteyenler için bir yol göstericidir)." Bakara, 2/2

Kur'an, unutulmamalıdır ki, dinin Anayasası ve ana kaynağı tek Allah kelamıdır!
Kur'an'a savaş açmak küfürdür!
Kur'an'ın benzerinin olmadığını Allah emrediyor!
Kur'an, bir hidayet rehberidir!
Kur'an, mücizevi bir kitaptır!
Kur'an, şifa kaynağıdır!
Kur'an, bütün insanlığa gönderilen son ilahi kitaptır!
Kur'an, Allah ile insan arasında bir sözleşmedir!
Kur'an, insanlığın son anına kadar, bütün sorunlarını çözecek ve bütün sorularına cevap verecek tek kaynaktır!
Kur'an, Allah tarafından korunan, aslını koruyarak günümüze ulaşan bir ilahi kaynaktır!
Kur'an, İslam'dır ve dinimizdir!
Kur'an, anlaşılsın ve uygulansın diye gönderilmiştir!
Kur'an, Hz. Muhammed (s.a.v)'in bize mirasıdır!
Bu mirasa sahip çıkanlar mahşer günü bütün sorulara cevap verecektir inşaallah!

Yol gösterici olarak Allah ve Resulü yetmiyor mu? Allah ve Resulü dışında rehber arayanlar, mahşer günü o rehberler size fayda vermeyecek? Onları "insanüstü" görmeniz zulümdür ve Allah adına tevbe kabul eden bu adamlardan bir an önce uzaklaşınız. Tevbe, sadece Allah'a yapılır ve tevbeleri de sadece Allah kabul eder. Allah, bu yardımcı olarak kabul ettiklerinizden münezzehtir!

Devam eden bütün bu tartışma ve iddialar; Vatikan projesinin bir parçası olup, gereksiz bir tartışmayı başlatan insanlara diyorum ki, rahat bırakın Allah'ın dinini, Allah'ın kitabı Kur'an'ı ve Allah'ın Resulü Hz. Muhammed (s.a.v)'i...

Allah, aklımızı kullanarak anayasamız olan Kur'an'a her zerremizle tabi olmayı ve Allah Resulü Hz. Muhammed (s.a v)'i örnek alarak yaşamayı nasip eylesin!

İnşaallah!

Mehmet Bozkurt, Eğitimci İlahiyatçı Araştırmacı Yazar

Henüz Yorum yok

İlk yorumu siz yazın.

Yorum Bırakın

E-Mail adresiniz yayınlanmaz.Yazarın Diğer Makaleleri