MEHMET BOZKURT

İsrail Soykırım Yapıyor, Dünya Seyrediyor!

■ İSRAİL SOYKIRIM YAPIYOR, DÜNYA SEYREDİYOR!

ABD destekliyor!
Almanya destekliyor!
İngiltere destekliyor!
Fransa destekliyor!
Kanada destekliyor!
Hollanda destekliyor!
Danimarka destekliyor!
... Ve Avrupa Birliği katliamı alkışlıyor!

Birleşmiş Miller Teşkilatı etkisiz!
Nato seyrediyor!
Avrupa Birliği seyrediyor!
Arap Birliği seyrediyor!
İslam alimleri seyrediyor!
Şeyhler, Gavslar, Kutuplar ne oldu size, neredesiniz!?

Bütün dünyada onurlu müslüman ve gayri müslimler ayakta! Mazlum Filistin halkı için haykırıyor!

İsrail denilen işgalci terör devleti;
Mülteci kamplarını bombalıyor!
Hastaneleri bombalıyor!
Camileri bombalıyor!
Kiliseleri bombalıyor!
Çocukları ve masum insanları katlediyor!
Fosfor bombası kullanıyor...

Ey dünya! Ey insanlık! Ey BATI, Ey ABD!
İsrail savaş suçu işliyor ve aleni soykırım yapıyor!
Binlerce insanı katlettiler...
Bir şey demiyecek misiniz!?
İki milyar müslümanın yüreğine kin doldurdunuz!
Bu kin size ve İsrail'e kan olarak dönecek!

... Ve
İsrail kim, nasıl kuruldu?
"Kudüs Ey Kudüs!" kitabını yıllar önce okuduğumda İsrail denilen oluşumun alt yapısının nasıl hazırlandığını ve başta İngiliz Emperyalizmi olmak üzere ABD Emperyalizmi ve diğer Emperyalist devletlerin desteğiyle kurulduğunu ayrıntılarıyla öğreniyoruz. Herkesin bu kitabı dikkatli bir gözle okumasında yarar var diyoruz.

Filistin coğrafyası yaklaşık 500 yıl Osmanlı'nın hakimiyetinde kaldı. Bir bakıma İngilizler bir oldu bittiyle Filistin toprakları üzerine İsrail denilen terör devletin temellerini atarak Ortadoğu’da bitmeyen savaşları da başlatmış oldu.

Siyonist Bayrağındaki beyaz zemin üzerine soluk mavi Davut yıldızı, Yahudi yayılmacılığının simgesiydi ve bunun güç kazanmasında, ayakta kalmasında birincil derecede rol alan asıl işgalci devlet ABD idi.

İsrail devletinin kuruluş adımlarının hız kazandığı 19. Yüzyıl sonlarına doğru İsviçre’nin Basel kentinde "İlk Dünya Siyonist Kongresi" Theodor Herzl önderliğinde gerçekleşti ve Siyonist hareket resmen kurulmuş oldu!

İsrail devletinin oluşumunda Theodor Herzl’den sonra en etkin kişiler hiç kuşkusuz Golda Meir ile David Ben Gurion’du. Bu ikili, Filistin topraklarının ele geçirilme taktiklerini ustalıkla uygulamıştır. Emperyalizm'in gücünü, Yahudi sermayesinin gücünü ve Araplar arasındaki çelişkileri sonuna kadar değerlendirerek bugünkü İsrail oluşturulmuştur. İsrail, bir ulusun kendi kaderini tayin hakkı için ayağa kalkanların kurduğu bir devlet değildir.

Toprak hırsızlığı, zorbalık, acımasızca toplu öldürmeler ve sürgüne zorlamalar neredeyse Filistinlilerin kaderi haline getirildi. İsrail, Emperyalizm'in istilası ve silahıyla kuruldu.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Yahudilere uygulanan Nazi vahşeti ve soykırımı İsrail’in kurulması için de bir fırsat doğurmuştur. Bu tarihten sonra Filistin topraklarına yoğun Yahudi göçü başladı. Sefarad ve Aşkenaz Yahudileri Akdeniz ülkelerinden, Orta Avrupa ve Rusya’dan kurulan Küçük Amerika’ya doğru göçüyordu. Bu göç, Filistin topraklarında çok önemli nüfus değişimini de beraberinde getirdi.

Avrupa’da yaşayan Yahudiler asırlarca baskı gördüler, mülk sahibi olmaları çoğu yerde yasaktı, devlet kademelerinde görev almaları ise imkansızdı. Üstüne üstlük en sonunda soykırıma da uğradılar. Fakat bu tarihi yaşanmışlıklardan ders almak yerine aynı yöntemleri topraklarını çaldıkları mazlum Filistin halkına uygulamaya başladılar. Bir ulusu yerinden yurdundan ederek, yerine Yahudilerin ikamesiyle terör devlet kurulmuştur.

İzak Rabin dahil pek çok İsrailli cani sayısız Filistinlinin ölüm emrini vermiş ve kendileri de katliama bizzat katılmıştır. İsrail devletinin başına geçenlerin tümünün eli kanlıdır ve bir cinayet şebekesinin elebaşları olarak tarihteki yerlerini almıştır. Filistin köylerinin basılarak çoluk çocuk demeden hepsini yok eden zihniyete destek verenler aynı suçun ortaklarıdır. İsrail’de başta Mossad ve Şabak olmak üzere 5 ayrı istihbarat örgütünün kurucularının geçmişleri karanlıktır.

Evet, bir Yahudi devleti kurulmuştu kurulmasına ama sorun bitmemişti. Filistin’de Amerikancı İsrail işgali söz konusudur ve Filistinliler kahramanca haklı savaş vermektedir. Savaş dünün altı gün savaşının bittiğinin ilan edildiği gün yeniden başladı ve devam ediyor.

1948 tarihinden günümüze kadar Yahudi nüfusu bir kaç katına çıktı. Ve Filistin topraklarının %80'ini işgal ettiler...

... Ve
Siyonist Yahudilerin tahrif ettikleri Tevrat'a Allah adına yalan söyleyerek şunu yazmışlar!
Tevrat, hem din kitapları ve hem de Anayasalarıdır. Allah'ın gönderdiği Tevrat yok...
Kendi arzu, istek ve taleplerini Tevrat diye yazmışlar!
"O gün Rab Abram (İbrahim) ile anlaşma yaparak ona şöyle dedi:
"Mısır ırmağından büyük Fırat ırmağına kadar uzanan bu toprakları (Ken, Keniz Kadmon, Hitit, Periz, Refa, Amor, Kenan, Girgas ve Yevus) topraklarını senin soyuna vereceğim." (Tevrat/Tekvin, 15/18)

İsrail Bayrağı, Siyonistlerin kutsal kitaba yamadığı bu sapkın inanışın simgesidir.
İki çizgiden birisi Nil nehrini diğeri Fırat nehrini simgeler.
O iki çizgi arası va'dedilmiş toprak dedikleri Arz-ı Mev'ud'dur.
Yani onlara göre Tanrı Yehova (Bizim inandığımız Allah değil) onlar için o toprakları yaratmış, bütün insanlığı oradan yönetmek için... Ve bu topraklar Yahudilerce kutsal kabul edilir...
Kur'an böyle bir inancı yalanlar ve şiddetle red eder!

... Ve
İçimizdeki beyinsizlere sesleniyorum!
Hani diyorsunuz ya, "bizi ne ilgilendirir Filistin!?"
Ey insan hakları savunucusu saloşlar!
Filistin halkı bizim müslüman kardeşimiz!
Filistinli insanlar zulme uğruyor!
Terör devleti İsrail kan döküyor!
Filistinli mücahidler bizimle birlikte kurtuluş savaşına katıldılar...
Bütün bunlar sizi insan olarak hiç etkilemiyor mu, rahatsız etmiyor mu? Düşündür muyor mu?

Türk milletinin kurtuluş savaşı günlerinde, vatan için, İslam için şehadete koşanlar arasında Filistinliler de vardı. Bölgeden Çanakkale'ye 300 Filistinli asker geldi. Kudüs ve Gazze'den gelen 53 Filistinli Çanakkale destanını yazan şehidler arasına girdi. Zığındere'de, Arıburnu'nda, Kirte'de kahramanca çarpışırken şehit oldular...

Hepsini rahmet ve şükran ile anıyorum.
▪︎ Çanakkale Şehitleri:
▪︎ Filistin
Şehit Sayısı: 53

▪︎ Adı: Abdulcabbar
Baba Adı: Reşit
Rütbesi: Er
Doğum Yeri: Kudüs
Doğum Tarihi: 1892
Şehadet Yeri: Ariburnu Muharebesi
Şehadet Tarihi: 5.3.1915
23 Yaşında...

▪︎ Adı: Abdulcamit
Baba Adı: Mehmet
Rütbesi: Er
Doğum Yeri: Kudüs/Halilürrahman
Doğum Tarihi: 1880
Şehadet Yeri: Gelibolu Hastahanesi
Şehadet Tarihi: 31.11.1915
35 Yaşında...

▪︎ Adı: Abdulkadi̇r
Baba Adı: Mehmet
Rütbesi: Er
Doğum Yeri: Kudüs/Gazze
Doğum Tarihi: 1886
Şehadet Yeri: Şimal grubu ağir mecruhin Hastahanesi Ari burnunda
Şehadet Tarihi: 20.9.1915
29 Yaşında...

▪︎ Adı: Abdulkadi̇r
Baba Adı: Osman
Rütbesi: Er
Sınıfı: İtfaiiye
Doğum Yeri: Kudüs/Gazze
Doğum Tarihi: 1884
Şehadet Yeri: Kirte'de 5. mintikada
Şehadet Tarihi: 6.10.1915
31 Yaşında...

▪︎ Adı: Abid Rebbu
Baba Adı: Ahmet
Rütbesi: Er
Doğum Yeri: Kudüs/Yafa
Doğum Tarihi: 1879
Şehadet Yeri: Merkez tepesi
Şehadet Tarihi: 17.9.1915
36 Yaşında...

▪︎ Adı: Ahmet
Baba Adı: Abdulmenam
Rütbesi: Er
Doğum Yeri: Kudüs/Gazze
Doğum Tarihi: 1887
Şehadet Yeri: Şimal grubu Ağir Mecruhin Hastahanesi
Şehadet Tarihi: 14.8.1915
28 Yaşında...

▪︎ Adı: Ahmet
Baba Adı: Ali
Rütbesi: Er
Sınıfı: Piyade
Doğum Yeri: Kudüs
Doğum Tarihi: 1876
Şehadet Yeri: Şimal grubu Ağir Mecruhin Hastahanesi̇
Şehadet Tarihi:30.8.1915
39 Yaşında...

▪︎ Adı: Ahmet
Baba Adı: Cuma
Doğum Yeri: Kudüs
Doğum Tarihi: 1882
Şehadet Tarihi: 14.8.1915
33 Yaşında...

▪︎ Adı: Ahmet
Baba Adı: Mahmut
Rütbesi: Er
Sınıfı: Piyade
Doğum Yeri: Kudüs
Doğum Tarihi: 1889
Şehadet Yeri: Şimal grubu Ağir Mecruhin Hastahanesi̇
Şehadet Tarihi: 28.8.1915
26 Yaşında...

▪︎ Adı: Ahmet
Baba Adı: Sali̇h
Rütbesi: Er
Doğum Yeri: Kudüs
Doğum Tarihi: 1874
Şehadet Yeri: Ariburnu Muharebesi̇
Şehadet Tarihi: 28.8.1915
41 Yaşında...

▪︎ Adı: Davut
Baba Adı: Hüseyi̇n
Rütbesi: Er
Sınıfı: Pi̇yade
Doğum Yeri: Kudüs
Doğum Tarihi: 1879
Şehadet Yeri: Şehi̇t muhtarbey namina alman salib Ahmer Hastahanesi̇
Şehadet Tarihi: 14.9.1915
36 Yaşında...

▪︎ Adı: Hali̇l
Baba Adı: Hali̇l
Rütbesi: Er
Sınıfı: Pi̇yade
Doğum Yeri: Kudüs
Doğum Tarihi: 1877
Şehadet Yeri: Merkeztepe'de
Şehadet Tarihi: 25.9.1915
38 Yaşında)


▪︎ Adı: Hali̇l
Baba Adı: İbrahi̇m
Lakabı: Mehmet abu-Aliioğullari
Rütbesi: Er
Doğum Yeri: Kudüs/Gazze
Doğum Tarihi: 1892
Şehadet Tarihi: 30.4.1915
23 Yaşında...

▪︎ Adı: Hali̇l
Baba Adı: İbrahi̇m
Rütbesi: Er
Sınıfı: Amele
Doğum Yeri: Kudüs
Doğum Tarihi: 1882
Şehadet Yeri: Taşkişla Hastahanesi̇
Şehadet Tarihi: 23.11.1915
33 Yaşında...

▪︎ Adı: Halil
Baba Adı: Mehmet
Rütbesi: Er
Sınıfı: Pi̇yade
Doğum Yeri: Kudüs/Halilürrahman
Doğum Tarihi: 1892
Şehadet Yeri: Anafartalar muharebesi̇
Şehadet Tarihi: 28.6.1915
23  yaşında...

Bunlar sadece birkaç örnek, dahası da var!

Bu topraklarda keyf sürerek ahkam kesenler Çanakkale'deki şehitliğe bir uğrasınlar. Filistin'den, Suriye'den, Irak'tan, Yemen'den din için, toprak için, bizim için şehadet şerbetini içmişler. Bizim de bir vefa borcumuz var ama Dua'dan öteye gitmiyor. Allah, Siyonistleri ve uşaklarını yeryüzünde rezil ve zelil eylesin!

Filistinli kahramanların şanlı mücadelelerini tebrik ediyorum. Rabbim'den zafer niyaz ediyorum...
İsrail, hayatında ilk defa sert bir tokat yedi. Şaşırmış ve şokta!
Zafer İslam'ın ve mü'minlerin olacaktır inşaallah!
Çare nedir!
İsrail için petrol vanaları kapanırsa, İsrail'den mal olarak hiç bir şey almasak, kuzu kuzu masaya oturacaktır!

Ey zalim ve aciz Arap liderleri!
Size sesleniyorum!
Filistinli Arap çocukları katleden İsrail'in uçaklarında sizin benzininiz var!
İsrail zalim, siz de zalimsiniz!
Arrun aleykum!

Mehmet Bozkurt, Eğitimci İlahiyatcı Araştırmacı Yazar

Henüz Yorum yok

İlk yorumu siz yazın.

Yorum Bırakın

E-Mail adresiniz yayınlanmaz.Yazarın Diğer Makaleleri