ADNAN KALKAN

NESLİ İHYÂ, MEDENİYETİ İNŞÂ MANİFESTOSU

Gerek ülke gerekse bütün insanlık âlemi şu anda topyekûn birçok problem ile karşı karşıya kalmakta ve gerek devletler gerek şahsiyet düzeyinde tehlikeler hüküm süren bir dönemi yaşamaktadır. İnsanlık dil, din, renk, ırk gözetmeksizin bir varoluş ve fıtrat mücadelesi vermektedir. Bir taraftan da fıtrat ve varoluşu sona erdirmek için ifsat komiteleri canla başla çalışmaktadır. Her dönemde olduğu gibi tahripkârlar tahribat yaparlarken, tamir ehli de tamir ile hemhal olmaktadır. Lakin tahrip kolay, tamir zor olduğundan ve tahripkârların sayısı fazla, tamircilerin sayısı az olması sebebiyle insanlık bir nevi uçuruma doğru gitmektedir. Nitekim bir binayı 20 kişi 6 ayda zor yaparken, bir kişi tek başına 1 saatte yıkabilir. Bir uçurumdan insanlığı çevirmek için bazı çalışmalara öncelik verilmek zorundadır.

1. Önce Mevcut Yanlışlar Reddedilmeli
Tarih boyunca mütefekkirler yaşadığı çağı doğru tahlil etmiş ve var olan yanlış düzene kafa tutup yeni düzeni yerleştirmek için mücadele etmişlerdir. Mevcut yanlışların reddedilmesi ile ancak yeni bir düzen kurulabilir. Nitekim fikir adamları, içinde yaşadıkları çağın yanlışlarını yanlış kabul etmedikleri sürece o yanlışla mücadele etmek gibi bir düşünceleri ve fiilleri söz konusu olmayacaktır. Bu yüzdendir ki medeniyeti inşa etmeye çalışan âlimler ve amiller asla içinde bulundukları çağı yaşamışlardır. Mücadeleleri sürekli gelecek zaman içindir.

Adaletsizliğin, hukuksuzluğun, insafsızlığın ve vicdansızlığın hüküm sürdüğü bir çağda öncelikle bu kavramları reddederek yeniden bir İhya ve İnşa medeniyeti kurulması için mücadele edilmelidir.

2. Köklü İnanç Medeniyetine Yolculuk Yapılmalı
İnsanlık tarihi boyunca inanç toplumları diri tutmuş ve adaleti tesis etmiştir. İnancını yitiren fert ve toplumlar ise bunalıma girmiş ve gerek ferdi gerekse toplumsal anlamda sorunlara sebebiyet vermişlerdir.

Henüz Yorum yok

İlk yorumu siz yazın.

Yorum Bırakın

E-Mail adresiniz yayınlanmaz.Yazarın Diğer Makaleleri