TESBİT NAME

Kurban Derisi Toplama Eylemi Bitti. Toparlanalım ... !

Kurban derileri için geçmişte ne savaşlar verilirdi. Anahaber bültenlerinde ‘’Tavuktan kurban olur mu?’’ tartışmalarının ardından polisiye filmlerini aratmayacak bir şekilde deri toplayanları yakalama kovalamacası ülkemizin gündemine otururdu.

Kaymakamlık marifeti ile polis jandarma eşliğinde Türk Hava Kurumu üzerinden deri toplama organizasyonu yapmak devletin asli görevleri arasındaydı.

Cemaatler, dernekler seferber olur, jandanmadan polisten köşe bucak kaçarak “deri toplama eylemi”yapılırdı.

Bu arada cami imamlarıda bu hengame cengame içine taktiksel olarak dahil olur, deri vaazı ve hutbesi verilirdi kaçak olarak. Ne günlerdi. Deri toplama furyası Kurban İbadeti ve Kurban Bayramının önüne geçerdi.

Cemaatlerin deri toplama rekabeti bambaşkaydı. Kurban henüz daha kesilmeden kurbanın derisini almak için 40 takla atılır, bir şekilde deri alınırdı. Vesselam.

İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca 2013 yılında hazırlanan, “Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi Gazete’de yayımlanarak normalleşme sağlanmış oldu..

Yeni yönetmelikle, “kurban derileri ve bağırsak toplama ile fitre ve zekât zarfı dağıtarak yardım toplama yetkisinin, Türk Hava Kurumu’na ait olduğuna” dair maddeler yürürlükten kaldırıldı.

Buna göre, yönetmeliğin amacının yer aldığı birinci madde, “2860 sayılı Yardım Toplama Kanununa göre toplanacak her türlü yardımlarda uygulanacak usul ve esasları belirlemektir” şeklinde değiştirildi.

Yönetmelikte “kapsam” bölümünde yer alan, “Türk Hava Kurumu Şubelerince, kurban derileri ve bağırsak toplama ile fitre ve zekât zarfı dağıtmak suretiyle nakdi ve ayni yardımın toplanması, bu faaliyetler sırasında yapılacak harcama ve elde edilecek gelirlerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Türk Hava Kurumu, Türkiye Kızılay Derneği, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye Diyanet Vakfı arasında paylaşılmasına ait esas ve usulleri kapsar” maddesi yürürlükten kaldırıldı.

2013 yılında çıkarılan yeni yönetmelikle birlikte, yürürlükten kaldırılan maddelerin bazıları kısaca şöyle:

-(15. Madde) Kurban derileri ve bağırsak toplama ile fitre ve zekât zarfı dağıtmak suretiyle yardım toplama yetkisi Türk Hava Kurumu’na aittir. Türk Hava Kurumu, kurban bayramlarında kurban derileri ve bağırsağın toplanması ile zarf dağıtmak suretiyle zekât ve fitre toplanmasına dair usul ve esasları, yapılacak propaganda, reklam, kırtasiye ve makbuz basımı gibi işleri de kararlaştırır.

-(16. Madde) Fitre ve zekât zarflarının şekli ve üzerinde bulunması gereken bilgiler Türk Hava Kurumu Genel Merkezince belirlenir ve Türk Hava Kurumu şubelerince bastırılır.

-(17. Madde) Kurban derileri ve bağırsak toplamada kullanılacak makbuzun şekli ve üzerinde bulunması gereken bilgiler Türk Hava Kurumu Genel Merkezince belirlenir ve örneği şubelere gönderilerek, örneğe uygun olarak bu şubelerce ihtiyaç miktarında bastırılır.

-(18. Madde) Kurban derileri ve bağırsak toplama ile fitre ve zekât zarfı dağıtmak suretiyle yardım toplanması için il ve ilçelerdeki Türk Hava Kurumu şubelerinde yeteri kadar ekip oluşturulur. Ekiplerde görev alan personel için bu şubelerce fotoğraflı geçici yetki belgeleri düzenlenir.

-(19. Madde) Türk Hava Kurumu şubelerince kurban bayramında toplanan deri ve bağırsakların satışı sonucu elde edilen gelir toplamı, toplanan deri ve bağırsakların cinsi, sayısı ve birim fiyatları da belirtilerek en geç iki ay içinde Faaliyet Raporu ile Türk Hava Kurumu Genel Merkezine bildirilir.

-(22. Madde) Takvim yılı sonunda deri, bağırsak, fitre ve zekât gelirlerinden giderler düşüldükten sonra kalan gelirlerin % 50’si gelirin toplandığı yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının mahallindeki hesaplarına kaydolunur, % 40’ı Türk Hava Kurumu, % 4’ü Türkiye Kızılay Derneği, % 3’ü Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, % 3’ü Türkiye Diyanet Vakfı’nın merkezdeki hesaplarına ödenmek üzere Türk Hava Kurumu Genel Merkezine gönderilir.

Ne olduysa oldu. Sözkonusu yukarıdaki maddeler yürürlükten kaldırıldıktan sonra olanlar oldu. Devlet deri toplamaktan vazgeçti. (Çok şükür.) Artık meydan cemaatlere, derneklere, vakıflara kaldı. Sonra olanlar silsilesine bir olan daha eklendi. Bağırsak toplama çoktan tarihe karışmıştı zaten. Deri toplama işini vakıflar dernekler de bıraktılar. Nede olsa bulaşşıklı iş. İnsanlar artık banka hesap numarasına bırak deriyi kurban bağışlıyorlar. Kim uğraşır deri ile kelle ile ….

Evet. Allah sizi inandırsın bu sene kurban derisi elimde kaldı. Aradığım dernek ve vakıflar ilk gün topladıklarını artık toptancının satın almadığını dolayısı ile deriyi ve kelleyi alamayacaklarını söylediler. Nerden nereye. Bu durum doymuşluk alameti mi?, vurdumduymazlık alameti mi? yoksa çıtayı çok yükselttik deriye değil kurbana mı talip olundu bilemedim. Bir gerçek varki  kurbanın derisi ve kellesi elimde kaldı.

Kurban derisi toplama eylemleri (savaşları) artık bitmiştir. Ya da Kurban derisi toplamaktan, canlı kurban toplamaya terfi edilmiştir. İlanen duyurulur. 

Sonuç olarak " KURBAN DERİSİ TOPLAMA EYLEMİ BİTMİŞTİR. TOPARLANALIM..."

Henüz Yorum yok

İlk yorumu siz yazın.

Yorum Bırakın

E-Mail adresiniz yayınlanmaz.







Yazarın Diğer Makaleleri