Bayram Şimşek

Zor Dönemlerde İnsan ve Şirket Yönetimi

ZOR DÖNEMLERDE İNSAN VE ŞİRKET YÖNETİMİ

 

Şu günlerde çok zor zamanlardan geçiyoruz… Sıkıcı ve toplumsal olarak atlatmaya çalıştığımız pandemi sürecinde  yaşanan gelişmeler toplumun hemen hemen her kesimini olumsuz etkilemiş durumda. Peki zor dönemlerde insan kaynakları yönetimi nasıl olmalı?

İnsanlar bir yandan korona virüs ile mücadele ederek hayatta kalmaya çabalarken; şirketler de işlerini, çalışanlarını ve müşterilerini korumaya çalışıyor. Bu süreçte kamu yönetimi bir yandan iş hayatına destek verirken, şirketler de iş gücü piyasasındaki esnek çalışma modellerine yoğun olarak yönelmiş durumda. Uzaktan çalışma, telafi çalışması, kısa çalışma, ücretli/ücretsiz izin uygulamaları şirketlerin en çok başvurduğu yöntemler olarak karşımıza çıkıyor.

Durum böyleyken üzerinde durulması gereken konulardan birinin de mevcut salgının karantina altındaki çalışanların psikolojisi ve performansı üzerine nasıl etki ettiğidir. İş sürekliliği ve kriz yönetimi için çeşitli planları olan şirketlerde, bu planlamaların yetersizliği görülmektedir. İnsan kaynakları birimlerinin bu konularda rol üstlenmeleri ve kriz sonrası çalışma hayatının normalleşmesinin sağlanması  kritik bir süreç olarak karşımıza çıkacaktır..

Bu karmaşık ve hiç karşılaşılmadık krizi yönetirken şirketlerin süreçlerini sorunsuz işletmek, karar mekanizmalarını çalıştırmaya devam ettirmek, çalışanlarını yüksek motivasyon seviyesinde tutmak, kaybı minimize etmek ve sonrasında yükselişi gerçekleştirmek kritik önem arz etmekte. İş organizasyonlarının krize ve kriz sonrası yükselişe hazırlanabilmesi için bazı önemli konulara dikkat etmesi gerekmektedir.

Çevik şirket kurgusu

Kriz Yönetimine geçilen durumlarda, alınan kararları etkin uygulayabilen ve gerektiğinde inisiyatif alabilecek çevik organizasyonel yapılara ziyadesi ile ihtiyaç vardır. Maliyetleri doğru planlamak adına organizasyonun sağlıklı büyüklükte olması rekabeti farklılaştıran bir unsur olarak önümüze çıkmaktadır. Kriz dönemini avantajlı atlatabilmek adına satış ekiplerinin etkinliği (hedef ve sonuç odaklı satış sistemi) ve alternatif iç/dış pazarlara giriş yöntemleri, rekabette bizleri rakiplerimizin önüne geçmekte önemli olacaktır.

Etkin çalışanların oluşturulması

Uzaktan, yarı zamanlı ve esnek çalışmanın zorunlu hale geldiği bu dönemde teknolojik yeterlilik, çalışanların işlerini yürütebilmeleri adına kritik önem taşımaktadır. Çalışanların psikolojik sağlamlığı, çevik hareket edebilmesi, hızlı adapte olabilmesi ve gelişim odağını koruyabilmesi, hem çalışanların hem de şirketin elde ettiği sonuçları etkilemektedir.

Etkin ve kararlı liderler

Yine kriz dönemlerinin etkin yönetilmesi ve sonrasında başarılı yükselişin yakalanması için her zamankinden daha fazla etkili liderlik özelliklerine ihtiyaç vardır. Bu dönemde kararlı ve güçlü liderler çalışanlarına güven verirken, organizasyonu belirli bir amaca odaklayan, çevik hareket edebilen ve en önemlisi de “Benim insanım, benim çalışanım” bakış açısına sahip olan liderler, yükseliş için çalışanlarını motive edebilir ve kriz sonrası çıkışı yakalayabilirler.

Özellikle çok şubeli organizasyonlarda, şubelerdeki operasyonel liderlerin güçlendirilmesi, kriz anındaki kararlarda yetkilendirilmesi son derece önem taşımaktadır

Çalışana Verilen değer

Çalışanların duyguları anlamak ve insanların duygusal bir karışıklık içinde olabileceğini kabul etmek bu süreçte çok önemli. Çalışanların işletme verimliliği açısından şirket içi ve özel hayatlarındaki yaşadıkları sorunları, insan kaynakları departmanı ve iş psikoloğu desteği sağlayarak çözümlemeye çalışılabilir. İşletmenin çalışanının yanında olduğu imajı her zaman çalışanı işletmeye bağlayacak ve işinde daha verimli olmasını sağlayacaktır. Çalışanların sağlık sorunları da ele alınarak işyeri hekimi ve iş diyetisyeni marifeti ile uzan desteği sağlanarak çözülmeye çalışılabilir. Çalışanlara verilen bu destekler, kendilerini işletmeye ait hissettirecek ve işletmelerinin her daim tüm imkanları ile yanlarında olduğunu gösterecektir. Bu çalışmaların işletme süreçlerine ciddi katkı sağlayacağı, olumlu iş sonuçları ile zaman içinde gözlemlenebilecektir.    

Performans Yönetimi ve Ödüllendirme

Şirket performansını arttıracak kırılma noktalarını hedeflemek ve bu kırılma noktalarındaki başarıları ödüllendirmek, organizasyonu amaca yöneltmek için oldukça önem taşımaktadır. Kriz sonrası ivmeyi arttırmak adına proje bazlı sistemler uygulanabilir. Özellikle salgın gibi sosyoekonomik durumları etkileyen konularda şirketlerin çalışanlarını destekleyici ve teşvik edici çalışmalar, işletme içi/dışı sosyal etkinlikler, proje bazlı ücret ödüllendirmeleri ve kurum kültürüne bağlı olarak diğer bonus uygulamaları gibi uygulayacağı bazı aksiyonlar çalışanlar üzerinde pozitif bir etki oluşturacaktır.

Çalışanlar gibi kurumlara da bu süreçte bazı tavsiyelerimizi kısaca şöyle sıralayabiliriz..

Kurumlar mevcut organizasyonel yapılarını gözden geçirerek, daha esnek ve daha yalın hale getirmelidirler. Bu süreçte gerekli organizasyonel değişiklikler, terfiler, atamalar vb. yapılmalıdır.

Her kurumun olağan dışı hallere yönelik bir aksiyon planını hazır bulundurmasını ve tıpkı acil durum eylem planı ve deprem yönetmeliği oluşturur gibi şirket içinde uygulamaya koyması önerilmektedir.

Tüm iletişim faaliyetleri dilinin yeniden gözden geçirilmesi, olumlu, güven veren ve değerlere saygılı bir kurumsal dilin oluşturulması kritik önem derecesindedir.

Hukuksal prosedürlerin ve yasal haklarla ilgili bilginin doğru ve hızlı akışı, operasyonun verimliliğini artırmaktadır. Örneğin, çalışanların kimlik bilgilerinin güncel olması, fotoğrafların güncel olması, devamsızlıkların takip edilmesi vb.

Olağan dışı hallerde radikal karar ve aksiyonlardan da uzak durulması işletmelerin geleceğe taşınmasında önem taşımaktadır.

Kalın sağlıcakla…

.11.11.2020

Bayram ŞİMŞEK

Henüz Yorum yok

İlk yorumu siz yazın.

Yorum Bırakın

E-Mail adresiniz yayınlanmaz.Yazarın Diğer Makaleleri