Bayram Şimşek

İşletme Stratejisi Olarak İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan kaynakları yönetiminin, işletmelerin gelecekteki yapılanmalarında yer vermeleri gereken kritik önemde bir alandır. Bu durum ise bir anlamda stratejik planlamanın, insan kaynaklarına bakan yüzü olarak karşımıza çıktığını görmekteyiz.

“İnsan Kaynakları”, önemli bir işletme fonksiyonu olarak son yıllarda giderek ön plana çıkmaktadır. “Stratejik İnsan kaynakları” ise; insan kaynaklarının, işletme performansını geliştirme, üretkenlik, yenilikçilik ve esneklik sağlayan bir kurum kültürü oluşturmak gibi stratejik amaç ve hedeflerle bütünleşmesidir.

Stratejik insan kaynakları yönetimi, işletmelerin  belirlenen amaçlara ulaşmaları için İK alanındaki uygulamaları kapsar ve insan kaynaklarını daha etkin kullanarak rekabetçi üstünlüğün yakalanması için çalışır.

Rekabet arttıkça, müşteri bulma ve elde tutmanın önemi hızla artarken, “iç müşteriler” dediğimiz, işletme içinde çalışan ve doğrudan ya da endirekt olarak müşteriye mal ve hizmet sunan insan kaynağının da stratejik önemi artmaktadır.

Akıllı işverenler, önce insana, sonra makineye ve en nihayetinde ise binaya yatırım yaparken, bazıları ise; önce binaya, sonra makineye ve en son insana yatırım yapmaktadırlar.

Geri kalmış dünya ülkelerinde çok rastlanan bu durum, maalesef ülkemizde de, sıklıkla karşılaştığımız bir tablodur. Oysa işletmelerin en değerli varlıkları, insan kaynağıdır. İşletmeleri bu nedenle bitiren ve yücelten insan kaynaklarıdır.

İşletmeye etki eden tüm çevre koşulları karşısında işletmenin almış olduğu stratejilerle bağlantılı hareket eden stratejik insan kaynakları, işletmedeki bireylerin her türlü problemi, eğitimi, gelişmesi ve kariyer planlarının yapılması gibi pek çok örgütsel stratejilerin uygulanmasını sağlar. İnsan kaynaklarının nasıl tedarik edileceği ve nasıl yönetileceğine ilişkin kararları da beraberinde verir.

İnsan Kaynakları “İK” yöneticileri, günümüzde (1975 -1980’lerden sonra) en üst düzeyde, stratejik kararlar verebilen yöneticiler olarak istihdam edilebilmektedirler.

Stratejik insan kaynakları yönetimi sadece personel departmanı ile sınırlı kalmayıp yapıdaki tüm departmanlar ile entegreli çalışmalar yaparak, departmanları yönlendirir ve danışmanlık yapar. konumu gereği ise stratejik vizyon ve misyon üslenir.

Danışman bölümlerin işletmelerde ne yazık ki; önemsiz görüldüğü ve değerinin tam anlaşılamadığı da bir gerçektir. Özellikle de ülkemizde, işverenler para getiren ve üreten bölümlere doğal olarak da bunların yöneticilerine daha fazla mavi boncuk ve prim verirken, “İK” bölümleri, daha arka planda kalabilmektedir.

Japonya’da pek çok dünya devi firma 1970’li yıllarda, en önemli departmanımız “Stratejik İK’ dır’’ diye açıklamalar yapmıştır. Bu konuyu önemseyerek Amerikalıları nasıl geride bıraktıklarını da vurgulamışlardır.

Diğer bir bakış açışıyla stratejik insan kaynakları, işletmenin personel seçimi, eğitim ve geliştirilmesi gibi modern yönetim faaliyetleri ile insan kaynakları stratejilerinin bütünleştiği bir yönetim anlayışıdır.

Stratejik olarak kabul edilen insan kaynakları planlaması, insan kaynağı sağlama, seçme ve yerleştirme, hizmet içi eğitim, geliştirme ve kariyer planlaması, performans değerlendirme, ücret ve ödüllendirme sistemleri ile diğer kurumlarla yönetim ilişkisinin düzenlenmesi fonksiyonlarını, bir disiplin içinde yürütür.

Amacı, insan kaynağını verimli bir şekilde kullanarak, işletmelerin stratejik gereksinimlerine göre harekete geçip, işletmenin amaçlarını başarma konusunda gerekli olan desteği vermektir. Bu kapsamda kurumda, gerek beyaz, gerekse mavi yaka çalışanların moral, motivasyon, tatmin ve verimlilik konusundaki sorunları teşhis ederek giderilmesini sağlar.

Ayrıca çalışanların performanslarını değerlendirerek gelişimlerine katkıda bulunur, organizasyonun yönetim anlayışının ve iş stratejilerinin oluşmasına da destek verir.

İşletmeler stratejik insan kaynakları penceresinden bakabilmeli, rekabet üstünlüğü elde etmenin,’’insan unsurunun etkili yönetimi’’ ile gerçekleşebileceğinin farkında olmalı ve daha da önemlisi insan kaynağı yönetimine son derece önem vermelidirler.

Etkin stratejik insan kaynakları oluşturmanın yolu; kendini sürekli yenileyen ve geliştiren, geçmişin deneyimlerinden ders çıkarmış, içinde bulunduğu zamanı doğru okuyabilen ve yarını fırsat bilerek, olası tehditlere karşı önceden tedbir alabilecek nitelikte bir yapı oluşturmaktan geçmektedir.

Günümüzde stratejik İnsan Kaynakları, bir organizasyonun gerçek anlamda geleceğine etki eden en önemli işletme unsurudur.

Stratejik insan kaynaklarının gelişimi her zaman dinamik olmayı ve kendi kendini yenilemeyi gerektirir. Bu doğrultuda ise sistemin hedef kontrolü sürekli yapılmalıdır.

Zira ‘’Eğer skorları kaydetmiyorsanız, sadece pratik yapıyorsunuz demektir.’’

Stratejik insan kaynakları planlaması sonucunda, organizasyonun insan kaynakları ihtiyaçları karşılanmış, doğru işe doğru niteliklerde insan yerleştirilmiş, şirket çalışanları organizasyonun vizyonunu benimsemiş ve misyon doğrultusunda hareket ederek işletmenin gelişimine katkıda bulunuyor ise, bu stratejik İK planlama faaliyetleri amacına ulaşmış demektir. 

  Bayram ŞİMŞEK-05.05.2020

1 Yorum

Bayram

Bayram

05 Mayıs 2020
İnsan Kaynaklarının önemi yüksek.

Yorum Bırakın

E-Mail adresiniz yayınlanmaz.Yazarın Diğer Makaleleri