Ahmet Gökhan Fakıoğlu

Eğitimde Millî Reform

Eğitimde Milli Reform

Cumhurbaşkanımızın İbn Haldun Üniversitesi Külliyesinin açılışında eğitim-öğretimin genel durumuyla ve sorunlarıyla ilgili tespitleri çok yerinde olup “Eğitimde Milli Reform” söylemi tüm duyarlı eğitimcileri heyecanlandırmıştır.  Manevi öğelerden uzak, öğrencilere eğitimden ziyade yalnızca öğretim yapan bir eğitim sistemi milli ve manevi hassasiyeti olan tüm öğretmenler için adeta kanayan bir yaradır. Eğitimde “ÖNCE AHLAK ve MANEVİYAT” ilkesinin hayata geçirildiği, “İstikbal köklerdedir” anlayışıyla hareket edildiği bir reform ülkemiz ve milletimiz için hayati bir öneme sahiptir. Hastalığın tespiti kadar tedavisi de çok önemlidir, nasıl ki yarım doktor candan ederse bu reform hareketine de milli ve manevi duyguları özümsemiş alanından uzman kişilerle/kadrolarla hareket edilmesi eğitim sistemimizin düzeltilebilmesi için şarttır.

Cumhurbaşkanımızın konuşmasından notlar:

•  Sıradan bir müfredat tadilatının ötesinde topyekun bir eğitim-öğretim reformu gereklidir.

•  Batı dünyası tıptan sosyolojiye kadar pek çok alandan ilhamını bizim köklerimizden almıştır. Buna karşılık biz kendi köklerimizi tamamen unutarak veya dışlayarak onun türevlerin esas kabul etmek suretiyle 2 asırdır kendimize yol ve yön bulmaya çalışıyoruz.

•  Bize lazım olan ilhamını gelenekten alan yenilikçiliktir.

•  Geçtiğimiz 18 yılda her alanda tarihi eserlere ve hizmetlere imza attığımızı, ama eğitim ve öğretimde, kültürde arzu ettiğimiz ilerlemeyi sağlayamadığımızı düşünüyorum.

•  Fütüvvet ehli yerine amorf bir nesil yetiştirme ülkemize ve milletimize pahalıya mal olmuştur.

•  Her kademede öğretime ağırlık verilirken eğitim kısmı ihmal edilmiştir.

•  Öğrencilerin zihin ve gönül dünyası batı merkezli popüler kültür ürünleri veya sapkın akımların hezeyanlarıyla doldurulmuştur.

•  Okul Öncesi ve İlkokulda; değerlerini iyi bilen inancına kültürüne tarihine diline sahip çıkan ailesine ve toplumuna karşı sorumluluklarını özümsemiş insanlar yetiştirmek.

•  Ortaokul dönemi; çocukların zihni ve fiziki kabiliyetlerini keşfetmeye onları geleceğe doğru alanlarda hazırlamaya yönelik bir anlayışla şekillendirmeliyiz.

•  Lise dönemi; artık ruhu zenginleşmiş kendini tanımış yapabileceklerini bilen gençlerin somut alanlara yönelecekleri bir eğitim öğretim süreci.

•  Yükseköğretim; her safhasında milletimizin fikri iktidarının üretim merkezi haline dönüştürmeliyiz.

Rabbimiz fütüvvet ehli bir nesil yetiştirecek bir eğitim sistemine en kısa zamanda bizleri kavuşturur inşallah.

 

Ahmet Gökhan FAKIOĞLU

Henüz Yorum yok

İlk yorumu siz yazın.

Yorum Bırakın

E-Mail adresiniz yayınlanmaz.Yazarın Diğer Makaleleri